Medlemskap i AV-normen

Alle leverandører og tilbydere innen AV-faget kan søke om medlemskap i AV-normen.

 

Søknad om godkjenning, klage og regodkjenning

 1. Bedrifter som ønsker å godkjennes etter normen må søke IKT-Norge om å bli godkjent. Godkjenning skjer etter en vurdering av innsendt selvdeklarering. Søknadsskjema finner du her. Bedriften bærer selv kostnaden ved godkjenningsprosessen og betaler en årlig avgift for å være medlem av normen.
 2. Bedrifter som følger normen kan klages inn til IKT-Norge her. Klager bærer kostnaden ved klagebehandlingen.
 3. Dersom klagen ikke er åpenbart ugrunnet, vil IKT-Norge foreta undersøkelser for å vurdere saken nærmere, og eventuelt be innklagde om å rette opp i forhold som ikke er i henhold til normen.
 4. IKT-Norge kan velge å bruke en ekstern konsulent til å vurdere saken.
 5. Ved konstatert normbrudd er innklagde forpliktet til å refundere klagegebyret til klager. Ved normbrudd som ikke rettes innen en rimelig frist, mister innklagde sin godkjenning. Bedriften må i så fall slutte å bruke logoen for AV-norm og avstå fra å markedsføre medlemskap inntil eventuell ny søknad er behandlet og godkjent.
 6. Kostnader for behandling av godkjenning, årsavgift og klagebehandling fremgår av prisliste.

Medlemskap og oppsigelse av normen

 1. Medlemskapet er løpende inntil det sies opp.
 2. En kan si opp normen med tre måneders varsel.
 3. Innbetalt avgift refunderes ikke.
 4. I oppsigelsesperioden forplikter selskapet seg til å følge normen.
 5. Klagesaker som er påbegynt innen opphørstidspunktet blir behandlet i henhold til normen og selskapet må dekke evt. kostnader som følge av klagebehandlingen.

Prisliste

 1. Behandling av godkjenning og innlemming i normen 1500,-
 2. Klagegebyr 1 500,-. I tillegg kr 1300,- pr time for klagebehandling, oppad begrenset til makspris 6 900,-

Årspris for å følge normen:

 1. Medlemmer av IKT-Norge 6 900,-
 2. Ikke-medlemmer 14 900,-

Alle priser eks. mva.