Viktige spilleregler og fallgruver i forhandleravtaler for skytjenester

07.02.24

Tidspunkt:

Onsdag 7. februar 2024, kl. 08:00-11:30

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 6. februar

Arrangør:

IKT-Norge og Føyen

Sted:

Dronning Eufemias Gate 8, Oslo (Auditoriet i 1. etg.)

Sammen med advokatfirmaet Føyen arrangerer IKT-Norge seminar knyttet til ulike problemstillinger ved kjøp og salg av skytjenester. Vi gå gjennom viktige spilleregler og fallgruver og hva den enkelte part må ha kontroll på ved videresalg eller hosting av egne skytjenester. 

Arbeider du i et IT-selskap eller konsulenthus som videreselger tredjeparts IaaS/PaaS eller SaaS skytjenester til egne kunder, eller som hoster egne SaaS tjenester hos en av hyperscalerne, ja da er dette seminaret for deg. Dette enten slikt videresalg skjer ofte eller sporadisk. Som regel har forhandleravtalene til de store internasjonale skyleverandørene store og kompliserte avtalekonstruksjoner som er krevende å få oversikt over og forstå. Samtidig er dette helt nødvendig for å kunne kontrollere risiko, sikre compliance samt for å sikre din egen bedrifts konkurransekraft i salgsprosesser.

Har du egentlig kontroll på hvilke rettigheter og plikter du er underlagt i forhandleravtalene, og har du egentlig forstått hvordan du må utforme egne kundeavtaler for å unngå at du tar større ansvar mot egne kunder enn det som du kan føre tilbake mot skyleverandøren som du er forhandler for? For eksempel:

  • Har du kontroll på når du må speile skyleverandørens standardvilkår mot egne kunder eller ei, og hvordan dette eventuelt må gjøres?
  • Dersom forhandleravtalen legger opp til at sluttkundene må akseptere skyleverandørens standardvilkår, er du klar over hvorvidt denne aksepten etablerer en direkteavtale mellom din kunde og den aktuelle skyleverandør, eller ei?
  • Er du klar over at når forhandleravtalen legger opp til at dine kunders aksept av standardvilkår ikke etablerer en direkteavtale mellom dine kunder og aktuell skyleverandør, så er du likevel ansvarlig ovenfor skyleverandøren for at standardvilkårene faktisk etterleves av kundene dine
  • Og at du etter forhandleravtalene nesten alltid blir erstatningsansvarlig ovenfor skyleverandøren om dette ikke er tilfelle
  • Og at slikt erstatningsansvar ofte er ubegrenset
  • Eller har du forstått at standardvilkårene som du som regel bør speile mot sluttkundene ihht forhandleravtalene, ikke inneholder alle forpliktelser som gjelder for deg som forhandler, så om du kun speiler standardvilkårene så tar du egentlig risikoen selv på en rekke andre forpliktelser og begrensninger som kun kommer frem i forhandleravtalene? Er du i såfall klar over hvilken «mellomrisiko» du faktisk tar?
  • Som at det kan være korte klagefrister som gjelder mellom deg som forhandler og skyleverandøren knyttet til feil på forbruksmålinger/fakturaer for konsumerte tjenester. Du har kanskje bare speilet standardvilkårene mot kundene dine og ikke slike korte klagefrister i tillegg? Slik at 3-års fristen i foreldelsesloven gjelder mellom deg og kundene?
  • Hvor forhandleravtalen medfører at du er erstatningsansvarlig ovenfor skyleverandøren for egne kunders mislighold av skyleverandørens standardvilkår, har du videreført en tilsvarende erstatningsplikt for dine kunder? Det følger i alle fall ikke av til eksempel ikke av SSA-avtalene.
  • Har du sikret GDPR compliance i verdikjeden?
  • Har du tatt høyde for at retten din til å forhandle tredjeparts skytjenester i henhold til forhandleravtalene kan endre seg på kort varsel, slik at en til eksempel ikke bør binde seg til en 3-årig ubetinget videresalgsplikt som under SSA-Sky, eller binde seg til å forhandle spesifikke produkter som en samtidig påtar seg å implementere innen definerte frister?

Dette og mer til vil gjennomgås på seminar i samarbeid mellom IKT-Norge og Advokatfirmaet Føyen

 

Tid: Onsdag 7. februar, kl. 08:00-11:30

Sted: Dronning Eufemias Gate 8, auditoriet i 1. etg.

Begrenset med plass, så første mann til mølla!

 

Program:

08:00 – 08.30: Lett servering, frokost

08:30 – 08:40: Velkommen ved IKT-Norge, Christopher Hoff

08:40 – 09:10: Ulike forhandlermodeller hos de største hyperscalerne, og hvordan dette påvirker ansvar og risiko. Innebærer det å ha en distributør mellom en selv som forhandler og skyleverandøren ytterligere problemstillinger? Ved Lars Folkvard Giske i Føyen, advokat

09:10 – 09:30: Finansiell- og operasjonell risiko som en bør være særlig klar over som forhandler. Ved Vidar Bakke i Arrow, Director of Business Development

09:30 – 09.45: Pause, mingling

09:45 – 10:15:  Eksempel på forpliktelser hvor en bør etablere rutiner for å etterleve kravene eller for å mitigere risiko, eksempel på forpliktelser i forhandleravtalene som en bør speile mot sluttkundene i tillegg til å speile skyleverandørens standardvilkår og eksempel på viktige tema en bør adressere i en eventuell avtale med distributør (hvor en har valgt en indirekte forhandlerstatus). Ved Camilla Gjersem i Føyen, advokatfullmektig

10:15 – 10.30: Pause, mingling

10:30 – 11:00: Særlige problemstillinger og fallgruver som oppstår for SaaS leverandører som hoster egen applikasjon hos hyperscalerne. Ved Lars Folkvard Giske i Føyen, advokat

11:00 – 11.15: Finansiell- og operasjonell risiko som en bør være særlig klar over som SaaS leverandør, når en hoster applikasjonen hos en av hyperscalerne. Ved Vidar Bakke i Arrow, Director of Business Development

Program:

08:00

Oppmøte, Frokostservering

08:30

Velkommen

Åpning ved seniorrådgiver i IKT-Norge, Christopher Hoff

08:40

Ulike forhandlermodeller hos de største hyperscalerne, og hvordan dette påvirker ansvar og risiko. Innebærer det å ha en distributør mellom en selv som forhandler og skyleverandøren ytterligere problemstillinger?

Ved Lars Folkvard Giske i Føyen, partner og advokat

09:20

Finansiell- og operasjonell risiko som en bør være særlig klar over som forhandler.

Ved Vidar Bakke i Arrow, Director of Business Development

09:30

Pause og mingling

09:45

Eksempel på forpliktelser hvor en bør etablere rutiner for å etterleve kravene eller for å mitigere risiko, eksempel på forpliktelser i forhandleravtalene som en bør speile mot sluttkundene i tillegg til å speile skyleverandørens standardvilkår og eksempel på viktige tema en bør adressere i en eventuell avtale med distributør (hvor en har valgt en indirekte forhandlerstatus)

Ved Camilla Gjersem i Føyen, advokatfullmektig

10:15

Pause og mingling

10:30

Særlige problemstillinger og fallgruver som oppstår for SaaS leverandører som hoster egen applikasjon hos hyperscalerne.

Ved Lars Folkvard Giske i Føyen, partner og advokat

11:00

Finansiell- og operasjonell risiko som en bør være særlig klar over som SaaS leverandør, når en hoster applikasjonen hos en av hyperscalerne.

Ved Vidar Bakke i Arrow, Director of Business Development

11:15

Avslutning og oppsummering

Innledere og bidragsytere:

Lars Folkvard Giske

Partner og advokat, Føyen

Camilla Gjersem

Advokatfullmektig, Føyen

Vidar Bakke

Director of Business Development, Arrow

Arrangører: