Seminar for IKT-leverandører: Hvordan vinne en offentlig konkurranse?

01.11.22

Tidspunkt:

Tirsdag 1. november, kl. 08:00-11:30

Påmeldingsfrist:

Onsdag

Arrangør:

IKT-Norge og Føyen

Sted:

Auditoriet, Dronning Eufemias gate 8

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen inviterer IKT-Norge til formiddagsseminar om offentlige anbud og anskaffelser.

Det er mange utfordringer som møter en IKT-leverandør ved deltakelse i en offentlig konkurranse. 

Eksempler på spørsmål vi møter fra IKT-leverandører er: 

Hva mener oppdragsgiver med denne formuleringen? Hva er viktig i evalueringen? Hvordan samarbeide med andre foretak? Hvordan spille inn at kontrakten fremstår noe ubalansert, uten å bli avvist? 

Hvordan vinner vi denne? Når kan og bør vi klage på en beslutning fra en offentlig oppdragsgiver?

Gjennom mange års erfaring har Føyen samlet opp en del tips og råd som kan være nyttig for deg som deltar i offentlige konkurranser og ønsker å komme seirende ut. Dette ønsker vi å dele med dere!

Foredragsholdere er advokatene Vera Hovelsen og Kjetil Wick Sætre tilknyttet Føyen sitt anskaffelsesteam og IKT-team. 

Seminaret er gratis for IKT-Norges medlemmer.

PROGRAM

08:00-08:30

Kaffe og enkel servering

08:30

Velkommen ved Øyvind Husby, IKT-Norges administrerende direktør

08:35

Bolk 1

Temaer som vil bli berørt i de ulike bolkene:

1. Innledning, om regelverket, grunnleggende prinsipper

2. Hvilke særskilte utfordringer ser vi i denne bransjen opp mot anskaffelsesregelverket?

3. Hva er forskjellen på de ulike delene av regelverket og type anskaffelsesprosess?

4. Dialog med oppdragsgiver:
– I en markedsdialog
– Ved spørsmål til en konkret konkurranse

5. Gjennomgang av anskaffelsesdokumentene:
– Hva bør dere være oppmerksom på i tilbudsinnbydelsen?
– Hva er vesentlig å ha kontroll på i kontrakten?
– Hvordan håndtere krav til GDPR?

6. Selve konkurranseprosessen med særlig fokus på:
– Kvalifisering, de krav som stilles og hvordan møte dem?
– Utvelgelseskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Tildelingskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Utforming av søknad/tilbud, herunder avvik og avvisning
– Praktiske råd i forhandlinger

7. Hva gjør man ved feil fra oppdragsgivers side?
– Hvordan klage ved ulovlig direkte anskaffelser?
– Hvordan klage ved avvisning eller dersom man ikke blir tildelt kontrakt.

09:15

Pause

09:30

Bolk 2

Temaer som vil bli berørt i de ulike bolkene:

1. Innledning, om regelverket, grunnleggende prinsipper

2. Hvilke særskilte utfordringer ser vi i denne bransjen opp mot anskaffelsesregelverket?

3. Hva er forskjellen på de ulike delene av regelverket og type anskaffelsesprosess?

4. Dialog med oppdragsgiver:
– I en markedsdialog
– Ved spørsmål til en konkret konkurranse

5. Gjennomgang av anskaffelsesdokumentene:
– Hva bør dere være oppmerksom på i tilbudsinnbydelsen?
– Hva er vesentlig å ha kontroll på i kontrakten?
– Hvordan håndtere krav til GDPR?

6. Selve konkurranseprosessen med særlig fokus på:
– Kvalifisering, de krav som stilles og hvordan møte dem?
– Utvelgelseskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Tildelingskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Utforming av søknad/tilbud, herunder avvik og avvisning
– Praktiske råd i forhandlinger

7. Hva gjør man ved feil fra oppdragsgivers side?
– Hvordan klage ved ulovlig direkte anskaffelser?
– Hvordan klage ved avvisning eller dersom man ikke blir tildelt kontrakt.

10:15

Pause

10:30

Bolk 3

Temaer som vil bli berørt i de ulike bolkene:

1. Innledning, om regelverket, grunnleggende prinsipper

2. Hvilke særskilte utfordringer ser vi i denne bransjen opp mot anskaffelsesregelverket?

3. Hva er forskjellen på de ulike delene av regelverket og type anskaffelsesprosess?

4. Dialog med oppdragsgiver:
– I en markedsdialog
– Ved spørsmål til en konkret konkurranse

5. Gjennomgang av anskaffelsesdokumentene:
– Hva bør dere være oppmerksom på i tilbudsinnbydelsen?
– Hva er vesentlig å ha kontroll på i kontrakten?
– Hvordan håndtere krav til GDPR?

6. Selve konkurranseprosessen med særlig fokus på:
– Kvalifisering, de krav som stilles og hvordan møte dem?
– Utvelgelseskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Tildelingskriterier, hvordan rigge seg for å best møte disse?
– Utforming av søknad/tilbud, herunder avvik og avvisning
– Praktiske råd i forhandlinger

7. Hva gjør man ved feil fra oppdragsgivers side?
– Hvordan klage ved ulovlig direkte anskaffelser?
– Hvordan klage ved avvisning eller dersom man ikke blir tildelt kontrakt.

11:15

Avslutning

FOREDRAGSHOLDERE

Vera Hovelsen

Partner, Føyen

Vera Hovelsen har særskilt juridisk og praktisk innkjøpsfaglig kompetanse innenfor offentlige anskaffelser i tillegg til kompetanse innen alminnelig kontraktsrett, samt offentlighet og innsyn. Hennes brede og lange erfaring fra anskaffelsesprosesser innen bygg/anlegg, IKT, vare- og tjenestekjøp gjør henne særlig egnet til å yte målrettet bistand til det offentlige i deres anskaffelsesprosesser.

Vera bistår både offentlige og private klienter i klageprosesser overfor oppdragsgiver, KOFA eller ved midlertidig forføyning.

Kjetil Wick Sætre

Senioradvokat, Føyen

Kjetil Wick Sætre har bred erfaring fra bistand til norske og internasjonale virksomheter innen IT, media, helse, varehandel og industri. Han jobber til daglig med problemstillinger tilknyttet digitalisering, personvern (GDPR) og andre regulatoriske forhold.

Arrangører