Innspillsmøte om NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser

05.02.24

Tidspunkt:

Mandag 5. februar kl. 08:30-11:00

Påmeldingsfrist:

4. februar

Arrangør:

IKT-Norge og Berngaard

Sted:

IKT-Norges kontorer, Oscars gate 20, Oslo

IKT-Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard, inviterer til et innspillsmøte om NOU 2023:26 Nye lov for offentlige anskaffelser.

IKT-Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard, inviterer til et innspillsmøte om NOU 2023:26 Nye lov for offentlige anskaffelser.

Under møtet vil Inger Roll-Matthiesen fra Advokatfirmaet Berngaard guide oss gjennom noen av de viktigste temaene i lovforslaget.

 

Agenda for Innspillsmøte:

  • Velkommen ved Christopher Hoff, IKT-Norge

 Forslag til ny lovstruktur: 

  • Gjennomgang av forslaget om å endre bestemmelser til lov av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard
  • Diskusjon rundt implikasjoner og potensielle utfordringer.

Nye krav til Miljø og Klima fra 1. januar 2024

  • Gjennomgang av Inger Roll-Matthiesen, Berngaard 
  • Analyse av de nye kravene og deres betydning for gjeldende rett. 
  • Diskusjon om de nye forskriftsbestemmelsene, med fokus på konkurranse og næringslivets interesser.
  • Den nye forskriften foreslås «skrotet» i nytt lovutkast
  • Diskusjon og forslag til endringer eller tilpasninger

Åpen runde for spørsmål, kommentarer, og ytterligere innspill

Program:

Innledere og bidragsytere:

Inger Roll-Matthiesen

Managing Partner, Berngaard

Inger Roll-Matthiesen er Managing Partner i Berngaard. Som advokat arbeider hun hovedsakelig med rettslige problemstillinger tilknyttet EØS, offentlige anskaffelser, fast eiendom, arv og skifte, arbeidsliv og compliance.
Inger er en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser og er i tidligere stillinger omtalt i Legal 500. I tillegg til å være advokat har hun ledet regelverksarbeid, vært medlem av KOFA og skrevet flere bøker om temaet. Hun er ettertraktet som foredragsholder. Hun evner å formidle vanskelig ting enkelt.
Inger har lang erfaring i ulike roller i næringslivet. Som advokat ser hun derfor viktigheten av kombinasjonen mellom nødvendige menneskelige og faglige kvaliteter.
Det er viktig å fremheve Ingers erfaring som juridisk direktør. Inger har lang erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til compliance. Hun håndterer granskninger.
Inger har flere styreverv og har bistått i flere høyprofilerte tvister og rettsaker.

Arrangører: