Innspillsmøte om kvalitetsutvikling i skolen (NOU 2023: 27)

08.02.24

Tidspunkt:

Torsdag 8. februar, kl. 10:00-11:30

Påmeldingsfrist:

Onsdag 7. februar

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Digitalt

IKT-Norge inviterer medlemmer til innspillsmøte om vårt høringsinnspill til «Et nytt system for kvalitetesutvikling – for elvenes læring og trivsel» (NOU 2023: 27)

Program:

 

Kvalitetsutviklingsutvalget var et partssammensatt utvalg som ble ledet av professor Tine Sophie Prøitz. Utvalgets oppdrag var blant annet å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og foreslå tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå.

Utvalget leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivseltil kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun 13. november 2023.

Om høringen
Høringsfristen er 20. februar 2024.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Lasse Skogvold Isaksen

Førsteamanuensis II, Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania

Anders Ruud Fosnæs

Forskningssjef Conexus

Anders Ruud Fosnæs har en master i samfunn og økonomi fra London School of Economics. Siden 2011 har han jobbet med anvendt metode og statistisk analyse av skoledata, både i utviklingen av statistiske analyseverktøy og på oppdrag fra skoleeiere.

Arrangører: