Hvordan lykkes vi med 30% vekting av miljøkrav i offentlige innkjøp av IKT-utstyr?

13.12.23

Tidspunkt:

Onsdag 13. desember, kl. 10:00-15:30

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 12. desember

Arrangør:

IKT-Norge og GoforIT

Sted:

Sommerro House, Sommerrogata 1, Oslo

Norge skal halvere utslippene innen 2030. Et av tiltakene som nå innføres er skjerping i kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Endringene som gjelder allerede fra årsskiftet innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. 

De nye reglene legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst. 

Hvordan lykkes vi med å vekte innkjøp av skole-pc, mobiltelefoner, nettbrett, printere, servere osv? Hva er vesentlig og hva er mindre vesentlig? 

Vi ser i tillegg på hva dette betyr for innkjøp av software, digital infrastruktur, skytjenester, digitale tjenester. Hvordan lykkes vi med alt dette? 

IKT-Norge og GoforIT inviterer teknologinæringen til vårt arrangement på Sommerro House 13. desember for gjennomgang av den nye veilederen og gode diskusjoner om hvordan vi lykkes med de nye kravene. 

Program:

10:00

Velkommen ved Mali Hole Skogen, teknologi og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Vi ser på prosessen som har ledet frem til dit vi er i dag og på hva Norsk teknologibransje og leverandørene har foran seg fra 1. januar. 

10:20

Gjennomgang av utkastet til veileder og oversikt over de nye anbudsreglene som trer i kraft 1. januar 2024, ved Advokatfirmaet Berngaard.  

11:00

Ombruk og reparasjoner: Hvilken betydning får ombruk og reparasjoner av IKT-utstyr nå? Innledninger ved Guro Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk og Steinar Aune, CEO i Foxway 

11:30

Hvordan lykkes med grønne innkjøp av IKT-utstyr med de nye bestemmelsene? Innledning ved Nelly Flatland, bærekraftsdirektør i Atea

Innledning, spørsmål og plenumsdiskusjon

12:00

Lunsj

Sommerros sushi og bentobox

12:30

Digitale tjenester/Software – hva er vesentlig når vi skal vekte miljø? Innledning ved Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet.

Innledning, spørsmål og plenumsdiskusjon

13:00

13:00 Skytjenester – Hvordan vekter vi miljø ved innkjøp av skytjenester. Innledning ved Torgeir Waterhouse, partner i OTTE. 


13:30

Datasentertjenetser. Innledning ved Stine Holthe, bærekraftsdirektør i BULK infrastructure. 

Innledning, spørsmål og plenumsdiskusjon


14:00

Pause

14:15

Key-note: “Det aller viktigste du må vite nå”. Inger Roll-Matthiesen, administrerende direktør i Advokatfirmaet Berngaard og Trude Ertresvåg, VP Sustainability Devold. 

Diskusjon i plenum: Styrker og svakheter med det nye regelverket – hvordan lykkes vi?

15:15

Oppsummering og takk for i dag. 

Innledere og bidragsytere:

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Guro Husby

Kommunikasjonsdirektør i Norsirk

Steinar Aune

CEO i Foxway

Nelly Flatland

Bærekraftsdirektør i Atea

Simen Sommerfeldt

CTO i Bouvet.

Torgeir Waterhouse

Partner, Otte

Stine Holthe

Bærekraftsdirektør i BULK

nger Roll-Matthiesen

Administrerende direktør i Advokatfirmaet Berngaard

Trude Ertresvåg

VP Sustainability Devold

Arrangører: