Generativ AI i offentlig sektor

05.03.24

Tidspunkt:

Tirsdag 5. mars 2024

Påmeldingsfrist:

Mandag 19. februar 2024

Arrangør:

IKT-Norges tankesmie GoForIT

Sted:

Oslo Kongressenter

Generativ AI er et nytt og spennende fagfelt som byr på enorme muligheter, men som også skaper hodebry og gir oss mange nye problemstillinger å løse. 5. mars samler vi teknologibransjen, akademia, offentlig sektor, politikere og journalister på Oslo Kongressenter for en dag dedikert til et dypdykk i tema «Generativ AI i offentlig sektor – hvordan samarbeide om å lykkes i Norge?»

Problemstillinger som skal belyses og diskuteres:

  • Hva kan generativ AI brukes til og hva skal det ikke brukes til?
  • Det er ikke etablert all verdens “beste praksis” – hvor får vi tak i/ bygger den?
  • Hvordan kombinerer vi den nye teknologien med krav i forvaltningsloven, personvernlovgivningen, anti-diskriminering og norske verdier?
  • Hva kjennetegner de delene av offentlig sektor som har best forutsetninger for å lykkes med AI?
  • Hva trenger du av Data? Kompetanse? Datadreven kultur på arbeidsplassen?
  • Hvordan lykkes med innkjøp av AI?
  • Hvordan ser offentlig-privat samarbeid ut på tema AI?
  • Digitalt samfunnsansvar – hvordan gjør vi det?

 

Dette blir en dag fylt til randen med glimrende innledere og viktige diskusjoner.

Deler av arrangementet avholdes som en Unconference: Deltakerne skaper innholdet!

Etter konferansen samles vi til en hyggelig middag med gode diskusjoner og litt overraskelser.

 

Du vil bl.a. høre følgende foredrag og innlegg:

 

Hvordan skal offentlig sektor nærme seg generativ KI?

Jens Andresen Osberg – Seniorrådgiver DigDir, og Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data

Hvordan treffer generativ KI personvernet? Take-aways fra personverndagen

Kari Laumann- Datatilsynet

Møt fremtidens kompetanseutfordringer: Bevaring av ekspertkompetanse gjennom språkmodeller

Klaus Breivik- Seniorrådgiver i seksjon ledelse i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kari Barlaup Vahabzadeh- Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

GPT i Skatteetaten

Trygve Refvem Leder Innovasjonsteamet i Skatteetaten

Algoritmestyrt ledelse

Ida Flaatten Advokat i Finansforbundet og Maria Østli Advokat i Finansforbundet

MIMIR – Norsk språkkorpus for trening av språkmodeller som ivaretar norske dialekter

Wilfred Østgulen IKT-direktør i Nasjonalbiblioteket

Regenerativ kunstig intelligens med grønne innkjøp og mindre forbruk

Alex Moltzau – Senior AI Policy Advisor at NORA.ai – National Expert OECD.ai Compute and Climate

NorLLM – åpen norsk språkmodell fra NorwAI

Benjamin Kille – Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

Hvordan lage chatbot til 25 000 ansatte på 10 dager?

Aurora Hofman -NAV, data science og Wilhelm Støren Data Scientist i NAV

Openheit i kommunikasjonsfaget med generativ KI

Hallvard Lavoll – Kommunikasjonssjef i Skatteetaten

KI i helsevesenet

Bjørn Fjukstad- Produktsjef i DIPS

Hva har Oslo kommune gjort ift. generativ KI på felles IKT-plattform?

Pål Enger- Tjenesteutvikler i utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Hvilke forklaringer kreves for at vi skal stole på KI-systemer?

Tor Sporsem- Forsker i SINTEF og stipendiat ved NTNU

Hvordan jobbe med «Copilot readiness» I offentlig sektor

Arild Aarnes- Enhetsleder i Bouvet

Lønnsomme innsparinger i det svenske Helsevesenet – ved hjelp av KI

Nasim Farrokhnia- Healthcare Executive, Microsoft Global Healthcare and Life Sciences Team

Anvendt KI på tvers av offentlig sektor

Silvija Seres- Mathematician and tech investor

Reisen til KI stjernen

Dag Vågan- Seksjonssjef Helseetaten, Oslo kommune

Hvordan bruke Generativ KI og samtidig sikre personvern og redusere juridisk risiko

Camilla Gjersem- Advokatfirmaet Føyen, advokatfullmektig

Hvordan vil KI påvirke arbeidslivet?

Lillian Røstad- Administrerende direktør, Simula Research Lab

Innebygget diskrimineringsvern: Hvordan unngå diskriminerende KI?

Beate Sletvold Øistad- Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

KI og byggesak – hvordan gjøre det enkelt å finne ut hva man kan gjøre på egen eiendom

Mathilde Ørstavik- Head of geospatial AI @Norkart

Hvordan lykkes med utrulling og adopsjon av Copiloter og Generativ KI?

Christopher Frenning . National Technology Officer, Norway @ Microsoft

Slik bruker vi KI i kommunalteknisk sektor

Kirsti Kierulf- Norsk Kommunalteknikk, adm.dir

Læring etter 10 ChatGPT-workshop’er, som vi kanskje ikke hadde lov å holde

Ley Muller- Programleder DigiTrøndelag

Chat norsk! Tekstrobot søker data

Kristine Eide – Seniorrådgiver for språkteknologi, seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, Språkrådet og  Matias Jentoft- Rådgiver i Språkrådet med ansvar for språkteknologi og digitalisering i skolen

Treffsikker bosetting –  matcheprosess flyktning og kommune

Mortne Vangen- IMDi, Virksomhetsarkitekt

Tryggere KI i undervisning med IT-avdelingen på laget?

Ingvild Myrholt Berthelsen – Norges Handelshøyskole, Senioringeniør IT

Generativ AI i praksis med AWS

Petter Ervik-Torp- AWS Offentlig Sektor Norge

Assistant AI – Svaret på organisasjonens behov?

Michael Andersen Lundsveen – Senioringeniør med fokus på bruksområder og begrensninger ved Generative AI

Er KI god på å finne ut hva dialogen handler om?

Morten Forfang – Director at Computas AS, Ph.D. og Julie Utler Gjengedal Webredaktør / teknisk ansvarlig Karriereveiledning.no

David Skålid Amundsen

Lead Data Scientist at Computas AS, Ph.D.

Generativ KI  + regelverk = sant?

Bjarte M. Østvold Assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral.

Utfordringer med generativ KI: en føre-var-tilnærming for offentlig sektor

Finn Lutzow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale rettigheter

KI som driver for en bærekraftig offentlig sektor

Gjermund Lanestedt CEO, Capto

Generativ KI i høyrisikosystemer

Ishita Barua Chief Medical Officer and Co-founder, Livv Health | PhD AI in Medicine

 

Dagen og programmet ledes av:

Simen Sommerfeldt

CTO, Bouvet

Mali Hole Skogen

Direktør for bærekraft og teknologi, IKT-Norge

 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører:

SPONSORER