Frokostseminar: Digital strategi i Norge og EU. Hva kommer fra EU og hva betyr det for oss?

05.12.23

Tidspunkt:

Tirsdag 5. desember kl. 08:00-10:00

Påmeldingsfrist:

Mandag 4. desember kl. 12:00

Arrangør:

IKT-Norge og Advokatfirmaet Hjort

Sted:

Hjorts lokaler, Universitetsgata 1, Oslo

Vi passerte nylig 5 år med GDPR, men det var bare starten på en bølge kommende rettsakter fra EU knyttet til digitalisering og den digitale økonomien. I løpet av de neste årene er det forventet en rekke ytterligere rettsakter fra EU, blant annet knyttet til regulering av AI, digital sikkerhet, ikke-personlig data, skytjenester, digitale plattformer og forbrukerrettslige spørsmål.

KT-Norge og Advokatfirmaet Hjort inviterer til frokostseminar om noe av det som kommer fra EU, hvem det berører og hvordan og når det skjer. Seminaret gir deg som deltaker en overordnet oversikt over de deler av den kommende «digitale» lovgivningen som antas å få størst betydning for norsk IKT-bransje og deres kunder, med fokus på kunstig intelligens, cybersikkerhet, data og markedsregulering. Konkret snakker vi bl.a. om AI ActAI Liability DirectiveCERNIS 2DORA-forordningenData ActData Government ActDigital Services Act og Digital Markets Act 

I tillegg vil justis- og beredskapsdepartementet kort redegjøre for status og plan for implementeringen av ulike EU-reguleringer knyttet til digital sikkerhet i Norge (CER, NIS 2 og DORA), og IKT-Norge vil kommentere hvordan bransjen og Norge bør forholde seg til de nye reglene og hvordan vi jobber med dette.

Seminaret er gratis.

 

Tidspunkt: Tirsdag 5. desember 2023 kl 08:30 – 10:00

Sted: Advokatfirmaet Hjort, Universitetsgata 1, Oslo sentrum

 

Program:

08:00 Frokost og registrering

08:30 Velkommen ved IKT-Norge

08:35 Oversikt over kommende EU-reguleringer ved Eivind Grimsø Moe, Kristin Veierød og Petter Enholm, advokatfirmaet Hjort 

Spørsmål/kommentarer

09:30   Implementering av EU-regler knyttet til digital sikkerhet. Status for regjeringens 

arbeid ved seniorrådgiver og jurist Kamilla Mjøs, justis- og beredskapsdepartementet 

Spørsmål/kommentarer

09:50 IKT-Norges vurdering og arbeid med nye EU-reguleringer ved Øyvind Husby, 

administrerende direktør i IKT-Norge. 

10:00 Slutt

 

Det blir servert enkel frokost og det er anledning til å snakke med foredragsholderne i etterkant.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Eivind Grimsø Moe

Advokat og Specialist Counsel, Hjort

Eivind Grimsø Moe rådgir virksomheter innenfor en rekke bransjer om kontrakter og regulatoriske spørsmål og avtaler knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi, personvern, informasjonssikkerhet, lisensiering av immaterielle rettigheter mv.

Kristin Veierød

Advokat og partner, Hjort

Kristin Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren.

Petter Enholm

Senioradvokat, Hjort

Petter Enholm har lang teknisk erfaring fra norsk IT-bransje, og bistår Hjorts klienter med rådgivning i skjæringspunktet mellom teknologi og juss, spesielt innen personvern, digitalisering og teknologikontrakter.

Kamilla Mjøs

Seniorrådgiver i Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet

Arrangører: