Formiddagskurs: Utfordringer og muligheter ved eierskap til og beskyttelse av data og digitale produkter

26.04.23

Tidspunkt:

Onsdag 26. april 2023 kl. 09:00-12:30

Arrangør:

IKT-Norge og GjessingReimers

Sted:

IKT-Norges lokaler, Oscars gate 20

Stadig større verdier ligger i tilgang til og utnyttelse av data. De tradisjonelle mekanismene for å sikre immaterielle rettigheter er ofte ikke egnet for å sikre at bedrifter kan opprettholde en enerett til dataene de sitter på. I samarbeid med advokatkontoret GjessingReimers inviterer IKT-Norge til et formiddagskurs om disse og flere andre relevante problemstillinger.

Stadig større verdier ligger i tilgang til og utnyttelse av data. De tradisjonelle mekanismene for å sikre immaterielle rettigheter er ofte ikke egnet for å sikre at bedrifter kan opprettholde en enerett til dataene de sitter på. Samtidig er det varslet ny lovgivning fra EU som vil pålegge bedriftene å dele data med tredjeparter i større grad enn i dag.

EU er i ferd med å gjennomføre sin datastrategi, som er en del av en bredere digital agenda for å styrke det europeiske markedet. Datastrategien består av regler for tilgjengeliggjøring av informasjon fra offentlige organer og frivillig deling av data mellom bedrifter (Data Governance Act) og nye regler om eierskap og tilgang til data fra smart-enheter (Data Act). Reglene kommer til å tilgjengeliggjøre store mengder data fra forbrukere slik at tredjeparter kan utnytte dem. Samtidig innebærer det at bedriftene ikke lenger selv kan holde på data som samles inn fra forbrukere, og at det må investeres i systemer for å tilgjengeliggjøre data gjennom blant annet APIer som er tilgjengelige for tredjepart. Som ved innføringen av GDPR vil de omfattende nye reglene gis i form av forordninger som vil gjelde likt i hele EU/EØS-området og vil innebære store krav til bedriftene. Samtidig er det også muligheter for vekst gjennom tilgang til store mengder data som tidligere har vært forbeholdt produsenten av smartenhetene.

Kursets innhold:

Advokatfirmaet GjessingReimers er flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett. Firmaet er spesialisert på IP (opphavsrett (copyright), patentrett, varemerkerett, designrett og tilknyttede rettsområder), IT og teknologi. Vår styrke er et klart fokus på et spesialisert rettsområde.

Vi gir praktiske og relevante råd om hvordan man kan beskytte, utnytte og håndheve immaterielle rettigheter til programvare, varemerker, oppfinnelser, design og andre frembringelser. Kurset gir også en verdifull innføring i hvordan man kan tilpasse seg de nye EU-reglene om datadeling som vil bli innført i Norge og skape nye muligheter og utfordringer.

 

Eksempler på nye utfordringer for bransjen er blant annet:

  • Rettigheter til resultatene fra AI
  • Sikring av rettigheter til data
  • Muligheter for patentering av IT
  • Farer ved bruk av åpen kildekode
  • Nye muligheter for bruk av andres data

Kurset er rettet mot IKT-Norges medlemmer med interesse for digitale og tilkoblede produkter og utnyttelse av data og er gratis for IKT-Norges medlemmer.

Kursprogram:

Time 1  (40-45 min): Grunnleggende immaterialrett: opphavsrett, varemerkerett, patentrett, designrett, markedsføringslovens bestemmelser.

Pause

Time 2  (40-45 min): Data og databasevern, muligheter og utfordringer som oppstår som følge av EUs datastrategi, beskyttelse og tilgang til data gjennom avtaler.

Pause

Time 3  (40-45 min): Det nye forslaget til Data Act – gjennomgang av reglene med fokus på hvordan disse vil påvirke norske bedrifter.

Lunsj

PROGRAM

08:30

Oppmøte og kaffe

09:00

Velkommen ved IKT-Norge og GjessingReimers

09:05

DEL 1: Grunnleggende immaterialrett: opphavsrett, varemerkerett, patentrett, designrett, markedsføringslovens bestemmelser.

09:45

Pause

10:00

DEL 2: Data og databasevern, muligheter og utfordringer som oppstår som følge av EUs datastrategi, beskyttelse og tilgang til data gjennom avtaler.

10:45

Pause

11:00

DEL 3: Det nye forslaget til Data Act – gjennomgang av reglene med fokus på hvordan disse vil påvirke norske bedrifter.

11:45

Lunsj

Innledere og bidragsytere:

ARRANGØRER