CEO-forum: Norsk økonomi 2024

11.01.24

Tidspunkt:

Torsdag 11. januar 2024, kl. 15:30-19:00

Påmeldingsfrist:

Onsdag 10. januar 2024

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Hotel Continental, Stortingsgata 24-26 Oslo

IKT-Norge inviterer lederne i våre medlemsbedrifter til et eksklusivt innsiktstreff om utsiktene for norsk økonomi i 2024. Sammen med et svært kompetent panel av innledere vil vi belyse problemstillinger som renter, etterspørsel, lønnsoppgjør, og internasjonale trender og utviklingstrekk.

14. desember satt Norges Bank opp styringsrenten til 4,5 prosent og varslet samtidig at den kommer til å bli liggende på det nivået «en tid framover». Dette var stikk i strid med de fleste økonomers analyser og forhåndsspådommer. Hva vil Norges Banks beslutning bety for norsk øknomi? Hvilke prognoser legger Norges Bank til grunn for beslutningen og utviklingen det kommende året? Og hvordan skal norske næringslivsledere planlegge for et urolig og uoversiktlig 2024?

IKT-Norge inviterer deg som leder av en av våre medlemsbedrifter til et eksklusivt CEO-forum der de fremste beslutningstakere og økonomer fra Norges Bank, NHO og Sparebank 1 Gruppen vil gi sine analyser og perspektiver for utsiktene for norsk økonomi og norsk næringsliv i 2024, og hvor det vil bli mulighet til å stille de spørsmål dere måtte ha.

Vi vil spesielt vektlegge vurderinger knyttet til rente, inflasjon, etterspørsel etter varer og tjenester, arbeidsmarkedet, konsekvenser for lønnsoppgjøret i 2024 og generelle utsikter for norsk og internasjonal økonomi.

Arrangementet foregår på Hotel Continental i Oslo sentrum, torsdag 11. januar kl. 15:30-18:30

Arrangementet er gratis, men er bare åpent for inviterte.

Program:

15.30

Ankomst og mingling

16:00

Velkommen ved IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby

16:10

Pengepolitikk og utsikter for norsk økonomi

Innledning ved Pål Longva, visesentralbanksjef i Norges Bank
Spørsmål/kommentarer fra deltakerne

17:00

Hva møter oss i 2024? Perspektiver på og utfordringer for norsk og internasjonal økonomi. 

Innledninger ved Elisabeth Holvik, sjefsøkonom Sparebank 1 Gruppen og Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO med påfølgende samtale ledet av Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge.  
Spørsmål/kommentarer fra deltakerne

18:00

Fingermat, drikke og mingel

19:00

Slutt

Innledere og bidragsytere:

Pål Longva

Visesentralbanksjef i Norges Bank

Elisabeth Holvik

Sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen

Øystein Dørum

Sjefsøkonom i NHO

Arrangører: