Attack 2023: Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

10.10.23

Tidspunkt:

10. oktober 2023

Arrangør:

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi

Sted:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 21

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi arrangerer den 10. oktober 2023 årets viktigste cyber security konferanse «Attack» på Oslo Kongressenter.

Den nye geopolitiske situasjonen har akselerert både utviklingen og trusselbildet. Sikring av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur er en høyaktuell problemstilling.

Senest 10. november 2022 godkjente EU- parlamentet NIS 2-direktivet. Målet er å oppnå økt felles motstandskraft mot cyberrelaterte trusler. Dette vil også få betydning for Norge og norske forhold.

Digitale angrep på kritisk infrastruktur omfatter blant annet ekom/digital-infrastruktur, infrastruktur for elektrisitet/gass/petroleum, transport (lufttransport, jernbane, veitransport, skipsfart), vannforsyning, bank/finanssektoren og transport og forsyning av medisin og mat truer samfunnets funksjoner og krever både nasjonale tiltak og et effektivt samarbeid over landegrensene for å beskyttes.

Spørsmål og problemstillinger vi ønsker å belyse på konferansen er bl.a.

  • Hva er det reelle trusselbilde nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvem angriper og hva ligger bak angrepene. Politiske eller økonomiske motiver?
  • Er Norge som nasjon rustet til å møte de nye utfordringene, eller trenger vi nye verktøy?
  • Er det mulig å kombinere økt sikkerhet med spørsmål som personvern, åpenhet og konkurranse fra private leverandører på like vilkår
  • Hvem har det politiske ansvaret, og er beslutningstakerne reelt opptatt av, og oppdatert på, de. nye utfordringene.
  • Fungerer samarbeidet på tvers av departement, etater og forvaltningsnivå, eller er det på tide å rive skott og tenke nytt?
  • Hvordan ser utfordringene og cybersikkerhetsarbeidet ut i de ulike sektorene. Hva kan ulike sektorer lære av hverandre?
  • Hva er best practice og hvordan implementerer vi den der hvor det ikke fungerer?
  • Økt sikkerhet koster penger, men gir ikke nødvendigvis økonomisk gevinst for enkeltselskaper. Hvem skal betale for behovet for økte nasjonal sikkerhet?

Detaljert program kommer snart

Innledere og bidragsytere:

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister

Beate Gangsås

Sjef, PST

Nils Andreas Stensønes

Sjef, e-tjenesten

Karsten Friis

Seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Maria Ervik Løvold

Group Executive Vice President Technology and Services, DNB

Kenneth Fredriksen

SVP, Europe Region, Huawei Technologies Corp. Ltd.

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Arrangører:

Partnere:

Sponsorer