Rud Pedersen

Rud Pedersen har sterk kompetanse innen krisekommunikasjon, beredskapsplanlegging og krisehåndtering.

 

Digitale løsninger er mer etterspurt enn noen gang, selv om salgsprosessen er krevende. Det handler om å kommunisere effektivt og nå frem.

 

Rud Pedersen Public Affairs er et nordisk rådgivningsselskap med 250 ansatte. De har sterk kompetanse innen krisekommunikasjon, beredskapsplanlegging, krisehåndtering, helse og sikkerhet. Deres team av svært erfarne voksne konsulenter kan avlaste, bistå og gi råd.

Rud Pedersen kan hjelpe til med å se muligheter, kommunisere med marked og ansatte i en usikker tid og legge planer på kort og lang sikt.

Med trygge strategiske rådgivere kan du få hodet over vannet og rydde tid til å fokusere på det vesentlige.

For nye klienter gir Rud Pedersen 30 minutter gratis rådgiving på telefon/Teams.

 

Bistand innen krisekommunikasjon, samfunnskontakt og PR:

Kristian Hvilen: kristian.hvilen@rudpedersen.com, 92436920