Norge er dårligst i Norden på digitalisering

Norge er dårligst i Norden på digitalisering. Mens alle våre naboland enten ligger er på topp 8, synker Norge fra 12. til 14. plass i 2023. Trenden er dessverre nedadgående over tid.

Vi liker å tro at vi er et av verdens mest digitaliserte land. Det er vi i og for seg også, men samtidig er vi dårligst i Norden og utviklingen er bekymringsfull. I den årlige “World Digital Competitiveness Ranking” utført av IMD (International Institute for Management Development) rangeres Norge på 14. plass i 2023. Til sammenligning er Danmark rangert som nummer 4, Sverige som nummer 7 og Finland som nummer 8. Norge var rangert på 6. plass så sent som i 2018, deretter på 9. plass i tre år på rad, før vi falt til 12. plass i 2022 og videre til 14. plass i 2023. Også Island er i ferd med å ta igjen Norge. Island går fram 4. plasser, fra 21. til 17. plass i 2023.

Undersøkelsen sammenligner ulike land på ulike parametere innenfor hovedområdene “kunnskap og kompetanse”, “teknologi” og “framtidsberedskap“. Som tabellen under viser, scorer Norge spesielt dårlig når det gjelder kunnskap og kompetanse, hvor vi er rangert som nummer 20. Spesielt bekymringsverdig – men ikke veldig overraskende – er at Norge falt fra 4. plass i 2022 til 20. plass i 2023 når det gjelder kapitaltilgang.

Faksimile: World Digital Competitiveness Ranking 2023.

 

Faksimile: World Digital Competitiveness Ranking 2023.

 

Faksimile: World Digital Competitiveness Ranking 2023.

 

Et mer detaljert sammendrag kan lese her.