Vi jubler for flere IKT-studieplasser

Nyheter | 6. mai 2020

Kompetanse, Statsbudsjett, Studieplasser

IKT-Norge har i en årrekke jobbet for flere IKT-studieplasser.

– Det er svært gledelig at minister for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim, har lyttet til unges ønske om å studere teknologi og samfunnets behov for digital kompetent arbeidskraft, sier Fredrik Syversen, konstituert adm.dir. i IKT-Norge.

Vi gleder oss derfor stort over dagens nyhet om at regjeringen øker antall studieplasser, og at 1472 plasser med det er satt av til matematikk, naturvitenskap og teknologi.

– Dette har vi ventet på lenge, sier en svært fornøyd konstituert adm.dir. i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

– Denne våren, med korona-krise, har vist oss med tydelighet hvor viktig betydningen av digital kompetanse og digitale verktøy er, sier han.

Flaskehals

Tilgang til riktig digital kompetanse er en flaskehals i Norge idag. IT-næringen er underbemannet, og behovet vil være økende også på lang sikt.

– Siden teknologinæringen er en sektorovergripende bransje er kompetansebehovet prekært både i offentlig sektor, digitale næringer, industrien og det øvrige næringslivet, sier Syversen.

Har lyttet til de unge

Samtidig vet vi at unge i større grad enn tidligere søker seg til IT-studier, men at et fåtall kommer inn på studiene. Søknadene til årets IKT-studieplasser overgår tidligere år. 67 prosent av årets søkere har ikke fått plass.

– Det er svært gledelig at minister for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim, har lyttet til unges ønske om å studere teknologi og samfunnets behov for digital kompetent arbeidskraft. Teknologinæringens fokus nå er å gjenreise et levende, bærekraftig Norge – post-korona, i tiden fremover, sier han Syversen.

 

Oppslagsfoto: Stortinget

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap