Stratsys gjør det enklere for mennesker, bedrifter og organisasjoner

Nyheter | 11. mai 2022

Medlem

Stratsys er nytt medlem i IKT Norge. De leverer digitale plattformløsninger som bidrar til å holde bedre oversikt over prosesser, planer og rapporter, men også for å ivareta interne målsettinger innen bærekraft, risikokontroll og informasjonssikkerhet.

Stratsys vil først og fremst bruke IKT Norge som en plattform for å delta i relevante nettverk som kan være nyttige og har som mål å ekspandere mye i Norge.

 

Hvem er Stratsys og hva er forretningsideen?

Stratsys er et SaaS-selskap som ble grunnlagt i 2000. Stratsys er i dag markedsleder blant SaaS-selskaper i Sverige. Vi har i dag tre kontorer i Sverige (Stockholm, Gøteborg og Malmö), og i 2021 tok vi steget over til Norge og Oslo. Sammen med investeringsselskapet Verdane har vi lagt videre ekspansjon høyt på prioriteringslisten.

Vårt mål er å gjøre det enklere for mennesker, bedrifter og organisasjoner å få mer ut av sine forretningsplaner, mål, prosjekter og strategier. Vi tilbyr en plattform som består av flere forskjellige produkter innenfor områder som strategisk planlegging, kvalitetsstyring og risiko og kontroll mv.

Produktene våre er utviklet for bransjer i både offentlig og privat sektor, og de hjelper bedrifter med å respondere raskt på endring, leve opp til juridiske krav og regler, samt øke konkurranseevnen.

Med Stratsys jobber organisasjoner enklere og smartere sammen for å oppnå raskere resultater. På veien har vi hjulpet over 600 foretak; myndigheter, kommuner og fylker med å skape en smartere arbeidsdag.

 

«Med Stratsys jobber organisasjoner enklere og smartere sammen for å oppnå raskere resultater. Vi har hjulpet over 600 foretak  med å skape en smartere arbeidsdag.»

 

Hva er status på deres virksomhet, og hva er deres fremste mål i tiden fremover?

Vi er i en sterk vekstfase og ser store muligheter til å vokse i Norge både i privat og offentlig sektor. I løpet av de siste 15 årene har vi levert smarte digitale løsninger på det svenske markedet, og vi ser at norske organisasjoner i stor grad står ovenfor de samme utfordringene som våre svenske kunder. For å håndtere en større etterspørsel er vi  i ferd med å ansette flere dyktige medarbeidere til vårt kontor i Oslo.

 

Hva anser dere for å være deres største vekstområde?

Vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter innen bærekraft, risiko og kontroll og informasjonssikkerhet. Vi gjennomfører nå store investeringer innenfor disse områdene, for å kunne tilby produkter av høy kvalitet, og for å støtte bedriftene i arbeid med etterlevelse av ulikt lovverk samt å forbedre og forenkle arbeidsprosesser.

Vi ser også stort potensiale innenfor skolen! Våre produkter for ressursplanlegging og systematiske kvalitetsarbeid, sikrer mer stabile kontrollprosesser i skolen. Verktøyene dekker alt fra budsjett til bemanning, samt systematisk forbedringsarbeid for økt kvalitet. 25% av Sveriges skoler støttes av Stratsys. Vi har ambisjon om å også støtte norske skoler innenfor disse områdene.

Hva er det viktigste der som aktør kan gjøre for å bidra til vekst i hele bransjen?

Vi ser at trenden går mer mot at markedet etterspør ferdige produkter som er enkle å komme i gang med og som raskt skaper verdi. Ved å tilby markedet våre ferdige SaaS-produkter som er helt klare for bruk, gjør vi det enklere og mindre komplekst.

Vår ambisjon er å tilby enkle og smarte produkter. Vi har 15 års erfaring og kunnskap om hva som skaper verdi og hjelper bedrifter med å få mest mulig ut av innsatsen deres.

 

Hva anser dere for å være deres største hindre/utfordringer nå og i fremtiden?

I Norge er den største utfordringen akkurat nå er å gjøre oss kjente for potensielle kunder. Dette gjør vi gjennom intensivt markedsføringsarbeid mot våre målgrupper, delta på konferanser og arrangementer, og sørge for at vi har fornøyde kunder som kan spre et godt renommé.

 

Hvorfor ble dere medlem av IKT-Norge? Hvilke forventninger har dere til medlemskap i IKT-Norge, og hvordan kommer dere til å bruke det?

Vi ble anbefalt å bli medlem av vår norske partner og deleier Verdane. Vi ser at IKT Norge er en god plattform for å utvikle seg innenfor ulike områder og kompetanser, og for å holde oss oppdatert på hva som skjer i Norge og omverdenen. Å skape kontakt og involvere oss med andre selskaper gjennom IKT Norges nettverk og forum, og gjennom disse få diskutere behov, erfaringer og utfordringer med andre er ytterligere verdier vi håper kan komme ut av medlemskapet.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap