Konstruktivt møte med helse- og omsorgsministeren

Nyheter | 5. april 2022

e-helse, Velferdsteknologi

IKT Norge var i dag invitert til helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere næringsutvikling innenfor eHelseområdet. IKT Norge møtte en lyttende statsråd som var opptatt av å tilrettelegge bedre for næringslivet i helsesektoren og skape et hjemmemarked for norske leverandører.

– IKT Norges hovedbudskap til helse- og omsorgsministeren var at det er behov for mer forutsigbarhet og bedre diskusjoner om forretningsmodeller, sier Fredrik Syversen som er direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge.

– Lykkes vi med dette, vil det bidra til økte investeringer fra næringslivet og bedre risikoavlastning for sektoren. Norge trenger færre store prosjekter som feiler, men heller fokusere på en felles digital grunnmur som gir oss betingelser for bedre samarbeid mellom næringsliv og sektoren, sier Syversen.

I løpet av møtet ble det diskutert flere ulike temaer innenfor e-helseområdet. Både felles kommunal journal, Helseplattformen, bruk av standarder og bedre rammebetingelser for velferdsteknologi, var blant diskusjonstemaene.

Helseministeren var enig i at felles helsetjeneste trenger bedre digitale løsninger. Hun uttrykte at det er selve nervesystemet som gjør at pasienter opplever en helsetjeneste som henger sammen, og at fagfolk kan gi best mulig hjelp. Bedre samhandling krever at vi i fellesskap trekker i samme retning, sa statsråden.

Fra møtet i helse- og omsorgsdepartementet. Fra venstre: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, Fredrik Syversen, statsråd Ingvild Kjerkol og Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap