IT i praksis 2022: – Stort forbedringspotensiale i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor

Nyheter | 6. september 2022

Bærekraft, Digitalisering, Grønt skifte, Kompetanse

– Digital samhandling med næringslivet kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester. Med det krever tydelig styring og struktur som legger til rette for samarbeid, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

Gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid må også tydeliggjøres for at det skal bli attraktivt å samarbeide om utvikling av digitale løsninger for felleskapet. 

– Vi må samarbeide bedre. Vi fra det private næringslivet må være mer ydmyke når det gjelder hva det offentlige faktisk etterspør og det offentlige må være mer åpne for løsninger som allerede eksisterer og hva private sektor faktisk kan tilby, sa Husby ved lanseringen av rapporten i dag. 

Fra debatten etter framleggelsen av it i praksis 2022, fra venstre: Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, Øyvind Husby direktør i IKT Norge, Beth Stensen, daglig leder i Netlife og Hilde Singsaas direktør DFØ. (Foto Rambøll)

Kompetansekrise

Bruken av konsulenter i offentlig sektor har vært under debatt det siste året, og selv om rapporten viser en svak nedgang i behov, er det lite eller ingenting som peker i retning av betydelige kutt framover. 

Undersøkelsen viser at 66 prosent fremdeles er avhengig av konsulentbruk for å løse oppgavene og utvikle digitale løsninger, men like viktig er den manglende evnen til å rekruttere nødvendig kompetanse selv.

 

– Undersøkelsen føyer seg inn i rekken av tilsvarende som viser at offentlig sektor er helt avhengig av konsulenter for å løse viktige oppgaver. Undersøkelsen viser mer enn noe annet at vi er på vei inn i en kompetansekrise. Det offentlige har enda vanskeligere nå for å løse kompetansegapet, mener Øyvind Husby.

Manglende grønn forståelse

Offentlig sektor har en betydelig kjøpekraft på over 600 mrd. kroner årlig, og selv om det er betydelige grønne krav i anskaffelsesprosesser, opplever bare en av tre det som klart hvordan digitalisering kan bidra til å nå bærekraftmålene til FN. Og kun 18 prosent oppgir at de har tilstrekkelig kompetanse på området.

Likevel peker alt i retning av at bærekraft blir viktig i årene som kommer, 40 prosent har startet å planlegge grønne anskaffelser, mens 26 prosent oppgir at de har gjennomført det.

– Dette dreier seg om ledelse og må drives fram fra toppen og i et samarbeid. Vi lykkes ikke med å nå bærekraftsmålene uten teknologi. Vi må ro fortere og i samme takt, sa Husby

 

Om IT i praksis

IT i praksis er undersøkelsen som måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor. Det er den mest omfattende undersøkelsen av sitt slag i Norge, og er et viktig faktabasert innspill i digitaliseringsdebatten.

Undersøkelsen gjennomføres av Rambøll Management med Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og IKT-Norge som samarbeidspartnere.

Årets undersøkelse har spesielt vektlagt temaene digital inkludering og digital samhandling mellom det offentlige og private.

Hele undersøkelsen IT i praksis 2022 kan lastes ned her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap