Bedre for lærere, elever og foreldre

Nyheter | 30. november 2022

EdTech, Medlem

IKT-Norges nye medlem, Haldor, har utviklet digitale løsninger som forenkler skolehverdagen og som frigjør tid fra administrative oppgaver til undervisning og elevoppfølging for lærere. Resultatet er en reell forbedring for lærere, elever og foreldre.

Sara Zetterberg, administrerende direktør i IKT-Norges nye medlem Haldor

Haldor har 20 ansatte i Sverige, men skal nå ansette både selgere og CSM i Norge. – Vår forretningsmodell er at vi utvikler moderne, skalerbare tjenester for skolen som er fullt integrerte i Microsoft Teams. Lærere og elever kan skape og dele innhold, arbeide med vurderinger, kommunikasjon og samarbeide i en og samme plattform. Det reduserer dobbeltarbeid og lærerne får mer tid til undervisning og oppfølging av elever, sier Sara Zetterberg, som er administrerende direktør i Haldor.

Vil bli førstevalg

– Vårt mål er å være et førstevalg når det gjelder pedagogiske tjenester for skoler som bruker Microsoft 365 og spesielt Microsoft Teams som plattform. Det gjelder både i Sverige og Norge, men også internasjonalt. Vi utvikler tjenester som mange skoler savner i Teams, knyttet til planlegging, vurderinger, timeplaner, skjemaer og kommunikasjon med foreldre/foresatte.

Våre tjenester er modulbaserte slik at hver enkelt skole kan legge til eller bruke de tjenestene som passer og skreddersy Teams etter sitt behov og de ulike lands nasjonale læreplaner. Vår ambisjon er hele tiden å utfylle Teams. Vi har derfor nær kontakt med Microsoft Corp, forklarer Zetterberg.

Vårt mål er å være et internasjonalt førstevalg når det gjelder digitale pedagogiske tjenester

Tungrodde beslutningsprosesser

Haldors største utfordring er at det er tungrodde beslutnings- og innkjøpsprosesser i skolen. – Vi forsøker å løse dette ved «smarte partnerskap» som gjør at investeringsbeslutninger kan gjøres raskere.  Vår ambisjon er å fortsette å utvikle enkle, brukervennlig tjenester som kan brukes av flest mulig. Samtidig som vi tar med oss det beste fra de ulike markedene som vi operere i – i første omgang Sverige, Norge og England. Derfor er vi opptatt av samarbeidsrelasjoner og partnerskap, slik at vi sammen kan levere gode velfungerende tjenester som sparer tid og som effektiviserer lærernes hverdag, sier Sara Zetterberg.

Nettverksbygging på tvers av landegrenser

Haldor har valgt å melde seg inn i IKT-Norge for å samarbeide og dele erfaringer med hele bransjen.

–Vi vil bidra til å øke kvaliteten og forbedre det digitale økosystemet i utdanningssektoren. Det gjøres best i samarbeid med andre aktører.  Vi vil gjerne bidra til nettverksbygging på tvers av landegrenser, få ny kunnskap og utveksle erfaringer med andre aktører innen EdTech. Vi er også medlem i IKT-Norges svenske motpart, Swedish EdTech Industry, avslutter Sara Zetterberg.

Team Haldor

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap