14 tiltak for økt digital samhandling mellom Norge og Sverige

Nyheter | 22. juni 2022

Bærekraft, Cybersikkerhet, digital grunnmur, innovasjon, Kompetanse, sirkulærøkonomi, Skatter og avgifter

IKT-Norge har i dag sendt brev til næringsminister Jan Christian Vestre hvor vi foreslår 14 ulike tiltak for å øke den digitale samhandlingen mellom norsk og svensk næringsliv, akademia og offentlig virkemiddelapparat.

Bakgrunnen for forslagene var en felles rundbordskonferanse i regi av IKT-Norge og TechSweden i begynnelsen av mai som statsråden gjestet.

De overordnede problemstillingene som ble diskutert under rundbordskonferansen var følgende:

 • Hvordan blir Norge og Sverige sammen verdensledende teknologinasjoner som kan konkurrere globalt?
 • Hva kan vi konkret gjøre for å styrke samarbeidet på følgende områder: Cybersikkerhet, kompetanse-/arbeidskraftbehov, bærekraft og sirkulærøkonomi og innovasjon.

Resultatet av konferansen er 14 konkrete forslag:

 1. Vi må legge til rette for et felles nordisk utdanningsløp, spesielt innen digitalisering og bærekraft. Det kan f.eks. etableres felles digitale undervisningsopplegg i samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige eller en felles portal for digitale kurs og kompetansepåbygging.
 2. Digital kompetanse, teknologi og koding må inn som fag og/eller læremetoder i skolen på et tidligere tidspunkt enn i dag. Tidspunkt og omfang bør være koordinert i Norge og Sverige.
 3. Vi bør i langt større grad utvikle ppp-systemet (privat public partnership) i utdanningssektoren. Teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner på tvers mellom Norge og Sverige kan utvikle mer skreddersydde utdanninger med utgangspunkt i næringslivets behov.
 4. Vi må få et enda mer fleksibelt arbeidsmarked mellom Norge og Sverige, hvor bl.a. arbeidsmiljølov, skatteregler og andre reguleringer harmoniseres og tilpasses et felles arbeidsmarked.
 5. Etablere en felles norsk-svensk digital arbeidsmarkedsportal
 6. Det må på regjeringsnivå tas initiativ til å etablere et felles svensk-norsk cyberforsvar og etablere flere bransjevise nordiske cert-ordninger.
 7. Regelverk knyttet til cybersikkerhet må harmoniseres mellom Norge og Sverige. Det må f.eks. være like regler når det gjelder sikkerhetsklarering, og samme krav til robusthet og redundans mv.
 8. Kriterier og bruk av offentlige innkjøp på tvers av landegrensene må synkroniseres for å stimulere til ny teknologi og nye bærekraftige løsninger.
 9. Stimulere et felles norsk-svensk initiativ knyttet til resirkulering av hardware.
 10. Utvikle et felles norsk-svensk pantesystem, både knyttet til drikkevareemballasje, elektronikk og øvrige områder.
 11. Utviklet felles digitale system for å ytterligere automatisere sirkularitet, spesielt knyttet til produsentsiden.
 12. Vi må dele mer data over landegrensene ved å harmonisere datastruktur og felles prosjekter.
 13. Skatteregler og andre reguleringer rettet mot investorer og utenlandsk kompetent arbeidskraft må harmoniseres. Sammen må vi ta opp kampen mot andre regioner for å sikre ny vekst i den datadrevne økonomien.
 14. Digitale hindre for samordning over landegrensene må bygges ned. Vi vil spesielt peke på utfordringer med betalingssystemer (Vipps/Swish), personnummer og offentlige digitale id-løsninger og deling av offentlig data.

 

Les hele brevet til næringsministeren her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap