Matrix

Vår kjernevirksomhet har siden tidlig på 90-tallet vært foreninger og vårt ønske om at samtlige foreningsmedlemmer skal få kollektive goder gjennom våre produkter.

 

 

Som medlem av IKT-Norge har du muligheten til å få spesialtilpassede personalforsikringer med kanskje markedets beste betingelser.

Gjør som mange andre medlemmer, bytt til IKT-NorgeForsikring.

IKT-Norge har hatt avtale med Matrix Insurance AS siden 2009. Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet for å gi deg litt mindre bekymringer ved en skade.

ASP står for Aktivt Skadereduserende Program og gir deg en rekke fordeler hvis det inntreffer en ulykke.

Er du klar over hvilke forsikringer du kjøpe? Eller bør kjøpe? Eller kan  jøpe?

Vi har i samarbeid med Ly Forsikring ASA utviklet en skadeforsikringspakke som er spesialtilpasset for IKT-Norges medlemsbedrifter.

 

I tillegg kan vi tilby gode avtaler knyttet til:

Matrix Insurance – Skattetrekkgaranti

Matrix tilbyr skattetrekkgaranti på inntil 5 000 000 kroner pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekkgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.

Les mer eller søk om skattetrekkgaranti

 

Matrix Insurance – Husleiegaranti

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Les mer eller søk om husleiegaranti

 

For personlig betjening:

Ta kontakt med Rune Engeseth i IKT-NorgeForsikring (Matrix Insurance AS) for unike tilbud!

Telefon: 928 22 124

E-post: rune@matrixinsurance.no