Kode Rød. IKT-Norges årskonferanse «NEO» 2022

Kode rød er brukt som en advarsel om klimaendringene. Det gjelder like mye for den nye geopolitiske situasjonen og trusselbildet knyttet til cybersikkerhet. Begge utfordringene må og kan løses. Teknologien og politikken må spille på lag. IKT-Norges årskonferanse NEO 2022 som ble arrangert 1. juni gikk i dybden på både utfordringene og mulighetene.

Program:

13:00 Velkommen

 • Øyvind Husby, Adm.dir, IKT-Norge

 

Kode Rød 1: Cybersikkerhet og den nye geopolitiske virkeligheten. Trusler, muligheter og teknologiens rolle.

13:20 Det nye trusselbildet

 • Hedvig Moe, Assisterende sjef, PST

13:40 Teknologiens betydning for utviklingen og teknologiens rolle i det geo-politiske bildet.

 • Karsten Friis, Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

14:00 Har Norge en plan? Hvilken rolle kan og bør Norge spille internasjonalt? Hva må Norge gjøre for å sikre norsk digital suverenitet?

 • Erna Solberg, leder i Høyre og tidligere statsminister i samtale med Svein Tore Bergestuen

14:20 Næringslivets perspektiv – trusler og muligheter

Hvilken kompetanse, forutsetninger og muligheter har Norge for å sikre norske interesser og sikre digital tillit i befolkningen?

Hvilken forutsetninger og muligheter har Norge for å utvikle produkter og tjenester innen cybersikkerhet, og hva må norske myndigheter gjøre for at vi skal lykkes?

Panelsamtale:

 • Petter-Børre Furberg, Adm.dir, Telenor Norge
 • Stine Lokøy, senior vice president group security, DNB
 • Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi, Amedia
 • Torbjørn Eik-Nes, Adm.dir, Accenture Norge

Samtalen ledes av Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

 

Kode rød 2: Kan teknologien løse både klimautfordringene og skape framtidens arbeidsplasser?

15:00 Det grønne industriløftet og klimamålene.
Kime til konflikt eller løsningen på (nesten) alt. Og hvor mye avhenger av teknologisk utvikling?

 • Ola Elvestuen, stortingsrepr. V, tidl. klima- og miljøvernminister

15:20 Hva blir de store teknologiske og/eller økonomiske drivkreftene som kan løse klimakrisen?

 • Shahzad Rana, CTO Microsoft
 • Sigrun Aasland, leder Zero
 • Curt Rice, rektor NMBU
 • Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture

Samtalen ledes av Mali Hole Skogen, IKT Norge

15:40 Hva må Norge gjøre for at vi skal lykkes ?

Betyr politikken noe, eller vil teknologien og markedsøkonomien uansett løse klimakrisen? Tenker neste generasjon annerledes?

 • Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem AUF
 • Ane Breivik leder Unge Venstre
 • Synnøve Kronen Snyen, leder SU
 • Ola Svenneby leder Unge Høyre

Samtalen ledes av Svein Tore Bergestuen

16:00 Avslutning. Har vi løsningen?

Samtale mellom Svein Tore Bergestuen og Øyvind Husby, IKTNorge