Ringvirkningsanalyse av nytt datasenter på Hamar

Etableringen av et nytt datasenteret på Hamar kan gi store positive økonomiske ringvirkninger. Det blir den største industri-investeringen i Innlandet noensinne, viser en rapport Menon har utarbeidet for IKT-Norge.

IKT-Norge har engasjert Menon Economics for å vurdere den økonomiske effekten av etableringen av Norges største datasenter på Heggvin utenfor Hamar.

Studien anslår en total investering på 29 milliarder kroner, 8300 årsverk i byggeperioden og rundt 300 faste årsverk i driftsperioden. Man ser også et betydelig potensial i gjenbruk av restvarme. Rapporten konkluderer med at dette blir den største industri-investeringen i Innlandet noensinne. Det kommer fram at den vil få stor økonomisk effekt, samt styrke den norske datasenterindustrien.

Datasentre er nødvendige for digitaliseringen som skal legge til rette for det grønne skiftet. Rapporten bekrefter at også de økonomiske effektene både regionalt og nasjonalt er store ved denne typen etableringer. Menon-rapporten konkluderer også med at senteret vil bidra med 260 millioner kroner til norsk BNP.

 

Last ned og les hele rapporten «Economic impact analysis of a new data centre in Hamar«