Norges behov for IKT-kompetanse

Lavere produktivitet og store økonomiske tap for Norge blir resultatet dersom regjeringen og Stortinget ikke trapper opp antall IKT-studieplasser kraftig. Det viser en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for bla. IKT-Norge.

På oppdrag for IKT-Norge, Abelia, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og EL og IT Forbundet har Samfunnsøkonomisk analyse analysert etterspørselen etter og tilbudet av IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet, i dag og framover.

Rapportens konklusjon er at det er behov for 40 000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030. Behovet øker på alle utdanningsnivåene, men veksten er klart høyest blant de som fullfører lang høyere utdanning. Framskrivningene tilsier en årlig netto økning i antall sysselsatte med IKT-utdanning på i underkant av 3 500 personer fram mot 2030. Det tilsvarer en samlet vekst på 66 prosent i perioden. Til sammenligning er veksten for andre grupper på 5 prosent i samme periode.

Rapporten viser også at det allerede i 2020 var minst 3 000 ubesatte IKT-stillinger i Norge. Dette tallet er betydelig høyere i dag.

Last ned og les hele rapporten «Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover».