Telekomforum

13.04.23

Tidspunkt:

13.04.23, kl. 10.00-12.00

Påmeldingsfrist:

13.04.23, kl. 08.00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20 + hybrid

Nytt møte i IKT-Norges Telekomforum 13.04.23. Temaer for møtet er blant annet Nødnett og regulering av bredbåndsmarkedet.

Velkommen til IKT-Norges Telecomforum 13. April!

Kl: 10.00-12.00

Sted: Oscars gate 20

 

Telecomforum er et hybrid arrangement, det er også mulighet for å delta digitalt.

 

PROGRAM
 1. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal, leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB,  gir en status på prosjektet.
    
 2. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidslinje på arbeidet.
 3. Sikkerhet rundt rapportering av telecom-data til norske myndigheter
  IKT Norge har sendt brev til Nkom for å forsikre seg om at at alle kritiske telecom data som medlemmene er pålagt å rapportere til ulike instanser blir lagret og behandlet på en trygg måte sett opp mot den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Nkom gir en status på arbeidet de nå gjør rundt dette teamet.
 4. Ny Ekomlov
  Vi gir en oppdagtert status på hvor langt dette arbeidet har kommet hos myndighetene.
    
 5. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  IKT-Norge har siden lansering av rapporten under Arendalsuka hatt møte med partiene i opposisjon på Stortinget og med Kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik. Vi gir en status på prosessen for å få planen vedtatt.
    
 6. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Vi presenterer den nye rapporten.
    
 7. Eventuelt 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: