Telekom-forum

12.10.22

Tidspunkt:

12. oktober 2022

Påmeldingsfrist:

12. oktober 2022

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20, Oslo + digitalt

Høstens første møte i IKT-Norges Telekom-forum blir onsdag 12. oktober i IKT-Norges lokaler i Oscars gate 20. Statsbudsjett 2023, Langtidsplan for digital infrastruktur, ledningsregistreringsforskrift m.m. står på agendaen

Program:

Onsdag 12. oktober, kl. 10:00-12:00

Møte i IKT-Norges Telekom-forum

Vi inviterer til nytt møte i IKT-Norges telekomforum. Det er både mulig å delta på møtet fysisk i våre lokaler i Oscars gate 20 i Oslo og digitalt. Link blir sendt ut til påmeldte dagen før møtet.


AGENDA:

– Statsbudsjett 2023 – analyse og innspill på det vi skal ta opp i budsjett-høringene. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge

– Lansering av «langtidsplan for den digitale infrastrukturen» – videre arbeide. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge

– Markedsanalyse. Oppdatering fra Kenneth Olsen, Nkom

– Ny Ekom-lov – oppdatering

– Cybersikkerhet i Ekomnettene – utfordringer med sikkerheten i offentlige registre.

– Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oppdatering ved Jon Birger Ellingsen, Lyse Fiberinvest

– Veileder til ledningsregisteringsforskriften. Oppdatering ved Arne Sandland, Telenor og Jon Birger Ellingsen, Lyse Fiberinvest

– Nytt prosjekt – Bredbåndsutbygging og bærekraft. Status ved Mali Hole Skogen, IKT-Norge