Sirkulærkonferanse: Krafttak for digital sirkulærøkonomi i en krise!

07.02.23

Tidspunkt:

7. februar 2023

Påmeldingsfrist:

3. februar 2023

Arrangør:

IKT-Norge, Elektronikkbransjen og Norsirk

Sted:

Kabeltårnet, Kabelgata 51, Oslo

IKT-Norge, Elektronikkbransjen og Norsirk inviterer til konferanse om sirkulærøkonomi der vi belyser utfordringer og muligheter for å få til et krafttak for den digitale sirkulærøkonomien i en krisetid.

Velkommen til krafttak for digital sirkulærøkonomi i en krise!

Sammen gir Norsirk, Elektronikkbransjen og IKT-Norge deg en halv dag med verdifull innsikt i en del av økonomien som blir viktigere for alle.

 

Hvor: Kabeltårnet

Dato: tirsdag 7. februar

Kl: 12.00-17.00 med påfølgende middag

 

Program:

Georg Riekeles er ekspertstemmen under konferansen tirsdag 7. februar 2023. Han er godt kjent i de politiske gangene i Brussel.

Hvor mange gruver, både på land og på havbunnen, må åpnes for å imøtekomme EUS grønne skifte? Og hvor mange flere må vi åpne for å sikre vårt eget og våre alliertes forsvar?

 

Hvilke handelspartnere er tilgjengelige i verden i dag? Hvor finner produsentene råvarene de trenger? 

Lokalt åpner Norges regjering for å vurdere deep sea mining i Barentshavet, mens bankene trekker seg ut av selskaper som vil inn på dette markedet. Naturmangfold veier tyngst i den diskusjonen, samtidig som verdens ressursutfordringer fører til forsinkelser og stor usikkerhet både hva gjelder det digitale og det grønne skiftet vi står ovenfor. Energiutfordringer og forsyningssikkerhet blir stadig viktigere tema og ikke minst økonomisk sikkerhet for europeiske land og bedrifter.

 

Hvordan ser man i Brussel på disse utfordringene?

Georg Riekeles er hovedforedragsholder under sirkulærteknologikonferansen på Økern tirsdag 7. februar, og han deltar også i panelsamtale under konferansen:

 

Sesjon 1: Panelsamtale om de digitale geopolitiske utfordringene verden står ovenfor:

Deltakere:

Egil Hogna, administrerende direktør i Norconsult og tidligere sjef i Hydro, vil åpne flere gruver i Norge.

Sissel Solum, konserndirektør Bærekraft og Compliance i Nammo, representerer  forsvarsindustrien som har store utfordringer på grunn av krigen, forsyningskjeder, ressurstilgang og ikke minst geopolitikk.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, krever at Norge ikke åpner for gruvedrift på havbunnen før det er bevist at slike inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og opprettholdelse av naturens egne livsviktige funksjoner.

Georg Riekeles fra European Policy Strategy Centre, påpeker at en ny, geo-økonomisk tidsalder øker etterspørselen etter norske mineraler og industriaktører, og regjeringen må derfor få på plass nye handelsavtaler.

Samtalen ledes av kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby

 

Sesjon 2: Tsunami av regelverk. Hvordan forbereder vi oss?

En tsunami av regelverk skyller fra EU og nordover til Norge i denne stund. Regelverksendringene kommer som en følge av klimautfordringene vi står i. Hvordan skal vi i norsk næringsliv håndterer dette, hva kreves av oss?

 

Miljøverndirektoratet:

Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for sirkulærøkonomi

  • Endringer i norsk regelverk

 

Åpenhetsloven – Keiserens nye klær?

En samtale rundt Åpenhetsloven

 

Deltakere:

Fagleder Christoffer Bjørnum, Forbrukertilsynet

Advokat Kyrre Kielland, Advokatfirmaet Ræder

Country Manager Ståle Braathen, Grundi

Adm, dir i IKT-Norge – Øyvind Husby

Samtalen ledes av kommunikasjonssjef Marte Ottemo, Stiftelsen Elektronikkbransjen

 

Sesjon 3: Hva skal til for å lage en bærekraftig grønn industri i Norge?

Norsk industri skal bli grønn – vi utfordrer både nye satsinger og Norges flaggskip på hva som skal til for å virkelig lage en bærekraftig industri i Norge. Hva satser Norges fremtidige bærekraftige industri på for å bli eller forbli verdensledende norsk industri?

Deltakere:

Frode Hvattum – Batteriproduksjon i en Strømkrise  – hvordan utnytte det sirkulære og hva trenger vi av partnere for å lykkes?

Runa Haug Khoury – Hav-plast som sirkulær energi – hva skal til og hva trenger vi av partnere?

Elise Must, Vice President, Head of Strategy and Sustainability, Batteries at Norsk Hydro

Mali Hole Skogen, GoForIT

Samtalen ledes av Christopher Hoff, seniorrådgiver i IKT-Norge

 

Sesjon 4: Tilgang på råvarer og metaller – hvordan løse bærekraftsutfordringene. 

Vi samler kloke hoder til diskusjon.

Med utgangspunkt i tidligere sesjoner – hva med tilgangen til råvarer for det grønne skiftet?

Bård Ludvik Thorheim (H) Energi og Miljøkomiteen på Stortinget

Kristoffer Robin Haug (MDG) Energi og Miljø -komiteen på Stortinget

Hans Henrik Merkcoll CEO IBM Norge

Egil Tjåland NTNU – Generalsekretær for Forum for Havbunnsmineraler

Samtalen ledes av Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: