Sirkulærkonferanse

07.02.23

Tidspunkt:

7. februar 2023

Arrangør:

IKT-Norge og Norsirk

Sted:

tba

Hold av tiden. Mer informasjon kommer.

Vi hører bl.a fra Norsk Hydro, Aion/Aker Biomarine og Freyr Batteries

Program:

Bidragsytere:

Arrangører: