Seminar: Nye regler for inn- og utleie. Hva betyr det for konsulent- og IT-bransjen?

07.06.23

Tidspunkt:

Onsdag 7. juni kl. 08:00-11:00

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 6. juni kl. 12:00

Arrangør:

IKT-Norge og Advokatfirmaet Føyen

Sted:

Føyens lokaler, Dronning Eufemiasgate 8

Fra 1. april er det nye regler (og unntak) for inn- og utleie av bl.a. konsulenter. Hvordan skal regelendringene forstås, hvilke grenser gjelder og hvilke tilpasninger kan og må gjøres?

Endringer i arbeidsmiljølovens innleieregler fra 1. april 2023 – hva betyr det for konsulent- og IT-bransjen?

Fra 1. april trådte endringene i innleiereglene i arbeidsmiljøloven i kraft. Adgangen for innleie fra bemanningsselskap ble med det innsnevret ved at det ikke lengre er tillatt å leie inn konsulenter ved «midlertidig behov». Samtidig ble det innført et unntak for «innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt».

Dessuten ble også kriteriene for skillet mellom innleie og oppdragsavtaler strammet inn og lovfestet. Dette tydeliggjør i større grad at det ikke er ubegrenset adgang for kunder til å benytte konsulenter fra IT-selskaper, uten å risikere å måtte ansette konsulentene. Gitt den store mengden rammeavtaler om konsulentbistand i markedet, har de fleste IT-selskaper blitt bemanningsselskaper?

IKT-Norge inviterer i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen AS til seminar 7. juni for å forklare hva som gjelder og hvilke tilpasninger som kan gjøres.

 

PROGRAM:

08:00 – 08.30: Velkommen, lett frokost serveres

08.30 – 09:10: Del 1 – Advokat Preben Mo og advokatfullmektig Jørn Listerud

  • Innledning v/Geir Olsen i IKT Norge
  • Gjennomgang av grensedragningen mellom innleie og kjøp av tjenester
  • Forskjellene mellom produksjonsbedrifter og bemanningsforetak

09:10 – 09:25: Pause, mingling.

09:25 – 10.05: Del 2 – Advokat Preben Mo og advokatfullmektig Jørn Listerud

  • De nye innleiereglene
  • Reglene for innleie fra bemanningsforetak og produksjonsbedrifter
  • «Spesialistunntaket»
  • Konsekvensene av ulovlig innleie for innleier og utleier

10:05 – 10:20: Pause, mingling.

10:20 – 10:50: Del 3 – Advokat Lars F. Giske

  • Hvilke standardavtaler i IT-bransjen gjør at scopet fort anses som innleie?
  • Hvilke tilpasninger kan virksomhetene gjøre i standardavtalene, for å sikre at en selger tjenester?

 

Seminaret avholdes i Advokatfirmaet Føyens lokaler i Dronning Eufemiasgate 8 (det er egen inngang til konferansesenteret i bakre del av bygget) og er gratis for IKT-Norges medlemmer.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: