Seminar 22. august – Miljø- og klimakrav i IT-anskaffelser

22.08.24

Seminar 22. august – Miljø- og klimakrav i IT-anskaffelser

Det stilles stadig større krav til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Men hvordan sikre bærekraft i IT-anskaffelser?

IKT Norge og Føyen har invitert representanter fra innkjøper- og leverandørkjeden, som vil snakke om rettslige og praktiske utfordringer og muligheter ved å stille gode krav knyttet til miljø og klima ved anskaffelser av blant annet skytjenester, software, SaaS og utstyr.

 

Seminaret etterfølges av enkel servering og mulighet til å fortsette diskusjonen med innledere og andre deltakere.

Program:

  • «Miljøkrav i klientløsningsanskaffelse» v/anskaffelsessjef Heidi E. Rygg i Bærum kommune: Bærum kommune forteller om sin nylige gjennomførte anskaffelse av klientløsning, hvor miljø-perspektivet var et viktig strategisk element i avtalen. Kommunen vil fortelle om hvordan de planla anskaffelsen i lys av miljøfokuset, hvilke utfordringer de møtte, bakgrunnen for valgene som ble tatt og hvordan dette ble fulgt opp i konkurransegjennomføringen, samt hvordan responsen var fra markedet.

 

Programmet oppdateres senere.

 

 

PÅMELDING HER

 

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering og mingling fra kl. 13:30.

Dato: Torsdag 22. august 2024
Tid: Kl. 14:00 – 17:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8
Deltakelse: Fysisk

Servering av tapas fra klokken 17:00.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: