Nytt møte i IKT-Norges Telekomforum

06.03.24

Tidspunkt:

Onsdag 6. mars, kl. 10:00-12:00

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 5. mars

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Hybrid (digitalt og fysisk i Oscars gate 20)

Årets første møte i IKT-Norges Telekomforum blir onsdag 6. mars. Statsbudsjett 2025, innspill til partienes stortingsvalgprogram 2025-2029 og langtidsplan for digital infrastruktur er av temaer som skal diskuteres

Agenda

1. Oppdatering fra IKT Norge
Det skjer mye hos IKT NORGE, og vi gir en oppdatering på det viktigste i starten av møtet.

 

2. Innspill til Statsbudsjett 2025
IKT Norge har sendt inn første utkast, men vil foreta korrigeringer før neste runde. Her er muligheten til å gi innspill til dette arbeidet.

 

3. Innspill til partiprogrammene (2025 – 2029)
IKT Norge vil i mars sende innspill til alle partiene om hvilke prioritering vi mener de bør gjøre innen teknologi og digitalisering. Her er muligheten til å gi innspill til dette for å sikre vi får med det viktigste for bransjen.

4. Langtidsplan for Digital Infrastruktur i Stortinget
Forutsigbarhet er avgjørende for å bruke samfunnets ressurser best mulig, og IKT Norge har foreslått at det lages en 10 års plan på lik linje med f.eks. Transportplanen for Norges digitale grunnmur (Mobil, fast og datasenter.). Forslaget blir nå fremmet i Stortinget, og vi gir en status + veien videre.


5. mAId in Norway? NEO 2024
Vi gir en oppdatering på programmet på IKT NORGE sin årskonferanse 2024
  

6. Cybersikkerhet
IKT Norge vurderer å lage en årlig benchmark- undersøkelse om Norge og cybersikkerhet – kort orientering.
  

7. Oppdatering fra Nkom og DSB
Vi får trolig også en oppdatering fra Nkom og DSB.

 

Delta på video, eller besøk oss i Oscars gate 20.

 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: