Nytt møte i IKT-Norges edTech-forum

29.11.23

Tidspunkt:

Onsdag 29. november, kl. 14:00-16:00

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 28. november

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Gyldendal, Sehesteds gate 4, Oslo

Nytt møte i IKT-Norges edTech-forum om bl.a. nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler

Dato: Onsdag 29. november

Kl: 14.00 – 16.00

Sted: Gyldendal, Sehesteds gate 4

I handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen 2020-2022 trakk Kunnskapsdepartementet fram utredning og utvikling av pilot på en nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler som ett av sine tiltak. Udir har nå overlevert sin utredning til Kunnskapsdepartementet og vil innlede om arbeidet.I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å styrke satsingen på realisering av tiltak i strategien for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole med 40 millioner kroner. Kunnskapsdepartementet skriver: «Regjeringen foreslår å prioritere midler for 2024 til blant annet utredning og etablering av felles støttetjenester for personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming. I tillegg skal det i 2024 prioriteres å utarbeide en felles nasjonal tjenestekatalog for læremidler og styrke standardiseringsarbeid for å legge bedre til rette for deling av data«.

 

Dagsorden:

1. Nasjonal Tjenestekatalog. Kunnskapsdepartementet v/Geir Ottestad og Udir v/ Sindre Gusfre Berge presenterer pilot.

2. Nasjonal støttetjeneste. Kunnskapsdepartementet v/Geir Ottestad.

3. UU – status ved Hanne-Mari Eide Bennet (Gyldendal)

 

Vi er utrolig glade for å være så mange aktive medlemmer i IKT-Norges Edtechforum, og må dessverre derfor begrense maks deltakelse til 2 personer pr selskap.

Møtet er fysisk.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: