Møte i IKT-Norges telekomforum

30.01.23

Tidspunkt:

Mandag 30. januar, kl. 10-12

Påmeldingsfrist:

Søndag 29. januar

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20 + digitalt

Årets første møte i IKT-Norges telekomforum finner sted mandag 30. januar kl. 10:00-12:00. Nødnett, tildeling av bredbåndsmidler, langtidsplan for digital infrastruktur og klimfotavtrykk på utrulling av fiber er av sakene på programmet.

Møte i IKT-Norges telekomforum

Velkommen til årets første møte i IKT-Norges telekomforum.

 

Tidspunkt: Mandag 30. januar kl. 10:00-12:00

Sted: IKT-Norges lokaler, Oscars gate 20 og digital.

 

PROGRAM:
 1. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal, leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB,  gir en status og oppdaterte tidslinjen for prosjektet.
 2. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidsplinje på arbeidet.
 3. Tildeling av bredbåndsmidler i 2023
  Nkom presenterer hvordan tildelingen i 2023 vil foregå.
 4. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  IKT NORGE har siden lansering av rapporten under Arendalsuka hatt møte med partiene i oposisjon på Stortinget og skal 16. Januar ha møte med Kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik. Vi gir en status på videre prosess for å få planen vedtatt.
 5. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Mali Hole Skogen i IKT-Norge presenterer status på prosjektet
 6. Rapportering av kritisk ekom-data til Myndighetene 
  Bransjen laster hvert år opp store mengder kritise data til ulike databaser hos ulike myndigheter – men er sikkerheten rundt rapportering og bruk god nok?
 7. Eventuelt

 

 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: