Møte i IKT-Norges telekomforum

16.11.23

Tidspunkt:

Torsdag 16.11. kl. 10:00-12:00

Påmeldingsfrist:

Torsdag 16.11. kl. 09:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20 + digitalt

IKT-Norge ønsker velkommen til nytt møte i vår telekomforum, torsdag 16. november. Regulering av bredbåndsmarkedet, nytt nødnett og diverse prosesser i regi av IKT-Norge står på dagsorden.

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscars gate 20 + mulighet til digital deltakelse.

Tid: Torsdag 16. november kl. 10:00-12:00

 

Program/sakliste:

 1. Statsbudsjett 2024
  Status og prosess fremover, og presentasjon av IKT Norge sitt alternative statsbudsjett 
 2. Ny Nasjonal Digitaliseringsstrategi
  Regjeringen skal lansere ny digitaliseringsstrategi i 2024, og infrastruktur er et eget område. Vi gir status på arbeidet og diskuterer hva vi bør ha med i innspillet
 3. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  Status på prosessen for å få planen vedtatt
 4. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidslinje på videre arbeide. 
 5. Gigabit Infrastructure Act 
  Gigabit Infrastructure Act bygger videre på Broadband Cost Reduction Directive som Bredbåndsutbyggingsloven er basert på. Denne får konsekvenser for norske aktører, og Nkom gir en kort presentasjon av hva dette er og prosessen videre.
 6. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal fra DSB gir en oppdatering på prosjektet med fokus på markedsdialog.
 7. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Vi gir en status på prosjektet
 8. Sikkerhet ved rapportering 
  IKT-Norge er opptatt av sikkerheten rundt rapporteringen av kritiske data medlemmer gjør, og Nkom gir status prosjektet rundt sikker rapportering og forvaltning av data.
 9. Eventuelt 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: