Møte i IKT-Norges Cyberforum

21.10.22

Tidspunkt:

Fredag 21.10., kl. 10:00-12:00

Påmeldingsfrist:

Torsdag 21.20. kl. 12:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscarsgate 20, Oslo

IKT-Norge inviterer til det første møtet i vårt nystartede Cyberforum i IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20, fredag 21. oktober kl. 10:00-12:00

Dagsorden:

Del 1: Hva har vi lært om cybersikkerhet så langt i Ukraina krigen – og hvilken innvirkning bør dette få for Norges prioriteringer?

  • Kristine Beitland, Microsoft – Microsoft har hatt ansvaret for cybersikkerheten til den Ukrainske Regjeringen. Hva er status og hva er lærdommen?

  • Olav Lysne, OsloMet – Hva har vi lært – og hvordan bør dette påvirke Norges arbeide med cybersikkerhet?

 

Del 2 a: Hvordan jobbe politisk i Norge for å styrke Norges cybersikkerhet i en ny tid? Status på Norges arbeide med tiltak ihht nasjonal strategi for digital sikkerhet. Les mer om regjeringens strategi her

Del 2 b: IKT Norges initiativ: Cyberpakt etter modell fra Danmark. Les mer om IKT-Norges initiativ her

 

IKT-Norge skal møte næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær i KDD, Gunn Karin Gjul tirsdag 25. oktober for å diskutere vårt initiativ. Innspill fra Cyberforum vil danne utgangspunkt for budskapet til regjeringen.

 

Enkel servering.

 

Vel møtt!

INNLEDERE

Kristine Beitland

Director Corporate Affairs, Microsoft Norway

Olav Lysne

Director at Simula Metropolitan, Professor at OsloMet