Møte i IKT-Norges Cyberforum

16.03.23

Tidspunkt:

Torsdag 16. mars kl. 10:00-12:00

Påmeldingsfrist:

Onsdag 15. mars kl. 20:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20 + digitalt (hybridmøte)

Vi inviterer medlemmer av vårt Cyberforum til møte for å diskutere ambisjonsnivå, tidsplan og deltakelse i IKT-Norges nye ekspertgruppe innen cybersikkerhet.

IKT-Norge inviterer til nytt møte i vårt Cyberforum 

 

Hovedsaken på møtet bli etablering av et advisory board / ekspertgruppe innen cybersikkerhet.

IKT-Norge planlegger å nedsette et “advisory board” eller en ekspertgruppe for å komme med konkrete forslag til hva Norge nå må gjøre for å øke Norges totale motstandsdyktighet og minimere risiko for skadevirkninger ved cyberangrep. På kort, mellomlang og lang sikt. 

Vi ønsker på dette møtet å få innspill til hvilket mandat et slikt advisory board/ekspertgruppe skal ha, hvilken tidsplan som skal legges, ambisjonsnivå og sist men ikke minst å kartlegge hvem som ønsker være med i arbeidet. 

 

Tid: 16. mars, kl. 1000 – 1200

Sted: Oscarsgate 20 + digitalt (hybridarrangement)

 

 

BAKGRUNN:

 

HAR NORGE EN NASJONAL SIKKERHETSKRISE?

VG fortalte mandag 20. februar at cyberangrep mot styringssystemer i Norge var det den norsk befolkningen fryktet mest akkurat nå. Og dette er ikke uten grunn. Norges hemmelige tjenester presenterte 13. februar en oppdatert trusselvurdering og sammen med andre rapporter viser denne at Norge har blitt et av de mest utsatte landene i Europa for cyberkriminalitet, påvirkningsoperasjoner og for sabotasjeaksjoner. 

 

Hvordan har Norge svart på den økte trusselen? 

  • Har Norges samlede innsats økt i samme tempo som truslene mot Norge?
  • Har Norge gjort ekstraordinære tiltak – ekstraordinære endringer – ekstraordinære bevilgninger – for å møte denne nye og alvorlige situasjonen?
  • Har Norge tydeliggjort ansvar, intensivert samarbeide mellom offentlig og privat og økt øvingsaktiviteten på kriser?
  • Har Norge en felles situasjonsforståelse i alle deler av samfunnet, og er vi proaktive og koordinerte med informasjon og tiltak i rett tid når situasjonen eskalerer?

 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: