Møte i IKT-Norges bærekraftforum

12.10.22

Tidspunkt:

12. oktober, kl. 13:00-15:00

Påmeldingsfrist:

12. oktober, kl. 12:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

IKT-Norges lokaler, Oscars gate 20, Oslo

Nytt møte i IKT-Norges bærekraftsforum onsdag 12. oktober. Tema er statsbudsjett 2022.

Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett 2023, 6. oktober.

Vi arrangerer brief/orienteringsmøte om de viktigste sakene knyttet til bærekraft og digitalisering og for å diskutere strategi i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Vel møtt. 

Dagsorden

13:00-15:00

Statsbudsjett 2023