Møte i IKT-Norges AV-forum

16.02.23

Tidspunkt:

Torsdag 16.2. kl 09:00-10:30

Påmeldingsfrist:

Onsdag 15.2. kl. 22:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20 + digitalt

Velkommen til årets første møte i IKT-Norges AV-Forum torsdag 16. februar

Velkommen til årets første møte/restart IKT-Norges AV-forum.

TID: Torsdag 16.2. kl. 09:00-10:30

STED: Hybrid-arrangement. Fysisk i IKT-Norges lokaler i Oscars gate 20 eller digitalt.

 

Program:

1) Oppstart AV-forum 2023

2) Bli kjent

3) Oppdatering AV-Normen

4) Yrkesutdanning/lærlinger

5) Andre saker/eventuelt

 

Vel møtt!

 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: