Medlemsmøte om oppgradering av statens standardavtaler (SSA)

22.06.23

Tidspunkt:

Torsdag 22. juni, kl. 09:00

Påmeldingsfrist:

Onsdag 21. juni, kl. 22:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20, Oslo

DFØ har etablert en permanent referansegruppe for Statens standardavtaler (SSA), og veiledning på IT-anskaffelsesområdet, hvor IKT-Norge deltar. Referansegruppens oppgaver er å spille inn foreslåtte endringer i avtalene og veiledningen, og gi anbefalinger til hvordan avtaleporteføljen og veiledningen skal utvikles videre.

Vi deltok på første referansegruppemøte onsdag 31. mai, hvor DFØ presenterte SSA-vasken de planla og hvor de gav oss mulighet til å gi detaljerte tilbakemeldinger på de planlagte endringene innen sommerens utløp.

IKT-Norge er i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen i gang med å analysere endringene. Helt overordnet ser vi først og fremst endringer for å harmonisere kapitteloppbygning og enkeltbestemmelser som ikke har vært like i alle SSA-avtalene, selv om det godt kunne være det. Vi ser p.t ikke så mange forsøk på å endre risikobalansen. Av noen endringer nevnes endringer i lønns og arbeidstidbestemmelsene pga endrede forskrifthjemler, endring i force majeure bestemmelsen for å tydeliggjøre at force majeure også omfatter situasjoner hvor det er «uforholdsmessig vanskelig» å oppfylle. I SSA-K ser vi imidlertid en realitetsendring ved at garanti for utstyr utvides fra 2 til 3 år.

Vi har allerede varslet DFØ om noen tilleggstemaer vi mener bør tas nå i vasken, for eksempel at bestemmelsene om ansvar for standardprogramvare/tredjepartsleveranser også bør sees nærmere på da dette ikke er regulert likt lengre i alle avtaler etter (den mer balanserte) SSA-Sky ble lansert i fjor.

I tillegg ønsker vi medlemmenes innspill til SSA-vasken slik vi er sikker på at vi tar opp viktige temaer som dere er opptatt av!

Vi inviterer derfor til medlemsmøte om endringene i SSA-avtalene i forbindelse med SSA-vasken, hvor IKT-Norge vil redegjøre for endringene og hvilke innspill vi planlegger å gi, herunder inviteres medlemmene til å komme med egne innspill. Vi vil oversende de vaskede SSA-avtalene slik de foreligger fra DFØs side nå, til de som melder seg på.

Tid og sted: Hos IKT-Norge i Oscarsgate 20, torsdag 22 juni kl. 09-12. (ikke sikkert at vi holder på i tre timer).

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: