Innspillsmøte om DFØs grønne innkjøpskrav til PCer, skjermer og nettbrett

01.09.22

Tidspunkt:

1. september 2022

Påmeldingsfrist:

1. september 2022

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20, Oslo

IKT-Norge inviterer medlemsbedrifter til møte om DFØs forslag til nye innkjøpskrav til PCer, skjermer og nettbrett.

Program:

09:00-10:30

Agenda og mer informasjon

DFØs revisjon av krav til Pcer, skjermer og nettbrett er nå ute på høring, og vi ønsker dine innspill! Dere inviteres herved til å komme med innspill til DFØs standardformulerte krav.

Samsvarer endringene med deres/dine kunders behov? Er det punkter som er utelatt som bør tas med? Er det punkter som bør sees på en gang til?

Du finner mer informasjon om høringen og kan laste ned høringsbrevet med utkast til krav på DFØs hjemmesider: https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/klima-og-miljo/horinger-ny-kriterieveiviser/horing-krav-til-pc-er


Agenda:

Velkommen med Mali Hole Skogen & Christopher Hoff i IKT-Norge
Innledning Christian Tangene, Rådgiver Grønne Anskaffelser i DFØ
Spørsmål og diskusjon


Dato: Torsdag 1. september

Kl: 09.00 – 10.30

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscars gate 20

Merk at innspillsmøtet kun er for medlemmer av og IKT-Norge.Har du spørsmål? Kontakt: Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge: mali@ikt-norge.no eller Christopher Hoff, seniorrådgiver i IKT-Norge: ch@ikt-norge.no