Innspillsmøte: Kvinner og teknologi

20.01.23

Tidspunkt:

Fredag 20. januar kl. 09:00-11:30

Påmeldingsfrist:

Torsdag 19. januar

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Digitalt

Hva skal regjeringen mene om kvinner og teknologi i FNs kvinnekommisjon. IKT-Norge er invitert til å gi innspill til regjeringen. Vi ønsker dine erfaringer og råd.

IKT-Norge skal gi innspill til utenriksministeren Anniken Huitfeldt og kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen om kvinner og teknologi i forbindelse med FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) årlige møte om likestilling og kvinners rettigheter. I tillegg skal vi utarbeide egne posisjonsnotat om kvinner og teknologi.

Vi inviterer derfor medlemmer og andre interesserte til et digtalt innspillsmøte knyttet til kvinner og teknologi fredag 20. januar kl. 09:00-11:30. 

Aktuelle temer er:

  • Teknologi som diskriminerer: Algoritmer, data og teknologi som diskriminerer på kjønn
  • Kompetanse: Kun 10-30% av IKT-studentene globalt (også i Norge) er kvinner. Hva kan vi gjøre med det?
  • Lederstillinger: Få kvinner i ledende stillinger i teknologibransjen
  • Lønnsproblematikk

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: