Innspillsmøte: Bærekraftige mineraler og råvarer

17.01.23

Tidspunkt:

17. januar 2023

Påmeldingsfrist:

16. januar 2023

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20, Oslo

Åpenhetsloven, konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler, Regjeringens kommende mineralstrategi, krigen i Europa og IKT-Norges eierskap i Norsirk har gjort råvaretilgang, sirkulær økonomi og it-bransjens materialfotavtrykk til et av IKT-Norges satsningsområder for 2023.

Temaene treffer ikke bare hardware produsentene, men alle som utvikler ny teknologi, digitale tjenester og produkter på en ekstrem måte sammenlignet med tidligere. Vi tar opp saken felles i bransjen og samler våre medlemmer til diskusjon, innspill og lunsj med tema «Hvordan får vi tak i nok og så bærekraftige metaller som mulig og hva er Norges rolle i det?» 17. januar. Vi starter dagen med frokost og å lytte til utvalgte kloke hoder, deretter blir det diskusjon og innspill

Tid: 17. januar 2023, kl 08:30 – 11:00

Hvor: Oscarsgate 20, Homannsbyen 

Arrangementet er for: IKT-næringen, IKT-Norges medlemmer

 

Innlegg av 20 min fra:

  • Egil Tjåland- Førsteamanuensis Institutt for geovitenskap og petroleum NTNU, Norsk forum for marine mineraler
  • Anita Helene Hall – Generalsekretær Norsk Bergindustri
  • Bård Ludvig Thorheim –  energi og miljøkomiteen på Stortinget. Ansvarlig for utvikling av Høyres Mineralstrategi
  • Birgit Liodden – Non-Executive Director Kuniko
  • Cathrine Barth – Nordic Circular Hotspot tidl Telenor 
  • Siri Engeseth Factlines – Åpenhetsloven – konfliktmineraler
  • Anne Marit Bjørnflaten Statssekretær Næringsdepartementet – Regjeringens Mineralstrategi (TBC)

Etter innleggene blir det diskusjon og innspill til IKT-Norges positionpaper på dette tema.

Vi gleder oss til å se deg. 

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: