IKT-Norges generalforsamling 2024

24.04.24

Tidspunkt:

Onsdag 24. April, kl. 10.00-11.00

Påmeldingsfrist:

24. April kl. 09.00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Digitalt

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling onsdag 24. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt.

IKT Norge avholder ordinær generalforsamling onsdag 24. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt, og påmeldte deltakere vil motta lenke til møtet på epost.

Frist for å sende inn saker til behandling er 3. april.

Saklisten for generalforsamlingen 2024 er følgende:

  1. Registrering av oppmøte og godkjenning av fullmakter
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
  4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning 2023
  5. Fremleggelse av årsrapport for 2023
  6. Valg av styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

Sakspapirer for generalforsamlingen 2024:

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: