IKT-Norges generalforsamling 2023

20.04.23

Tidspunkt:

20. april 2023, kl. 10:00-11:00

Påmeldingsfrist:

20. april 2023, kl. 09:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Digitalt

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling torsdag 20. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt.

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling torsdag 20. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt og deltakere vil motta lenke til møtet på epost ved påmelding.

Saklisten for generalforsamlingen 2023 er følgende:

  1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
  4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning 2022
  5. Fremleggelse av årsrapport for 2022
  6. Valg av styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

 

Årsrapport og regnskaps- og revisjonsberetning blir lagt ut her i løpet av kort tid. Øvrige møtedokumenter sendes påmeldte direkte.

 

Generalforsamlingen er åpen for alle IKT Norges medlemmer. Alle medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Program:

Innledere og bidragsytere:

Arrangører: