CEO-forum: Statsbudsjett og økonomiske utsikter 2023

24.10.22

Tidspunkt:

Mandag 24. oktober kl. 16:00

Påmeldingsfrist:

Fredag 21. oktober kl. 16:00

Arrangør:

IKT-Norge

Sted:

Oscars gate 20, Oslo

Det er urolige tider som også vil få betydning for norsk økonomi og norsk næringsliv. Er statsbudsjettet 2023 tilpasset den økonomiske utviklingen og hvilke utviklingstrekk knyttet til inflasjon, lønnsvekst, arbeidsmarked, renter m.m. ser vi for oss. Vi har samlet ekspertise fra Finansdepartementet og partene i arbeidslivet for å belyse problemstillingene. I tillegg går vi gjennom de viktigste skatteendringene for næringslivet.

Hensikten er å gi dere som næringslivsledere en større forståelse for de økonomiske utsiktene som ligger foran oss og hvilke konsekvenser det eventuelt kan ha for beslutninger dere vil være ansvarlig for.  

Vi vil ikke gå inn i enkeltposter i statsbudsjettet eller spesielle politiske prioriteringer, med unntak av en runde med konsekvenser av regjeringens skatteforslag til slutt, men i all hovedsak konsentrere oss om spørsmål som oljepengebruk, vekst/brems, inflasjon og lønnsvekst, arbeidsmarked og renteutsikter (inklusive Norges Banks praktisering av mandatet) og dermed også vurderingene/utsiktene som lå til grunn for regjeringens arbeid og forslag. 

 

Program: 

16:00 Velkommen ved Øyvind Husby, adm. Direktør IKT-Norge

16:10 Statsbudsjettet 2023. Makroøkonomiske rammer og hovedlinjer.

Innledning ved ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen i Finansdepartementet, Amund Holmsen

16:30 Hva nå norsk økonomi: Oppgang, nedgang, rentenivå, inflasjon, ledighet, boligpriser, oljepengebruk? 

10 minutters innledning/refleksjon (hver) av hhv

  • Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO
  • Roger Bjørnstad, sjefsøkonom LO

16:50 Samtale/diskusjon mellom Holmsen, Dørum og Bjørnstad.  

Samtalen modereres av Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge (tidligere statssekretær i finansdepartementet) 

17:10 Spørsmål/innspill fra salen

17:30 Gjennomgang av de viktigste skatteforslagene i statsbudsjettet og hvilke tilpasninger som kan komme til å skje ved partner i advokatfirmaet Bull, Einar Heiberg

18:00 Mingling, tapas, drikke 

19:00 Avslutning

 

CEO-forum er et eksklusivt forum for IKT-Norges styre og lederne av våre medlemsbedrifter.

 

PROGRAM

18:00

Velkommen ved Øyvind Husby, adm. Direktør IKT-Norge

16:10

Statsbudsjettet 2023. Makroøkonomiske rammer og hovedlinjer. Innledning ved ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen i Finansdepartementet, Amund Holmsen

16:30

Hva nå norsk økonomi: Oppgang, nedgang, rentenivå, inflasjon, ledighet, boligpriser, oljepengebruk? 

10 minutters innledning/refleksjon (hver) av hhv

Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO
Roger Bjørnstad, sjefsøkonom LO

Etterfulgt av samtale/diskusjon mellom Holmsen, Dørum og Bjørnstad.  

Samtalen modereres av Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge (tidligere statssekretær i finansdepartementet) 

17:10

Spørsmål/innspill fra salen

17:30

Gjennomgang av de viktigste skatteforslagene i statsbudsjettet og hvilke tilpasninger som kan komme til å skje ved partner i advokatfirmaet Bull, Einar Heiberg

18:00

Uformell sammenkomst med tapas og drikke

INNLEDERE/EKSTERNE DELTAKERE

Amund Holmsen

Ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen i Finansdepartementet

Øystein Dørum

Sjefsøkonom/Direktør samfunnsøkonomi, NHO

Roger Bjørnstad

Sjefsøkonom i LO

Einar Heiberg

Partner i advokatfirmaet Bull

Arrangører: