Arendalsuka 2024, torsdag 15. august.

15.08.24

Tidspunkt:

15. august 2024

Arrangør:

IKT-Norge med medlemmer

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Torsdag 15. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om skjermbruk i skolen, kunstig intelligens (AI), digital kompetanse, mangfold og inkludering.

Program:

09:00-10:00

TBA


Arrangør: Finansforbundet

10:00-11:00

TBA


Arrangør: Radar group & IKT-Norge

11:00-12:00

Den store skjermdebatten – Har kultureliten hacket debatten om digital kompetanse?

Skjermdebatten har rast det siste året, og det kan synes som at både kjendiser og politikere kappes om å ville kaste teknologi ut av skolen. Selv om intensjonene bak ønsket om mindre skjerm i skolen er av det gode, spør vi oss likevel; Svinger vi så hardt at vi havner i motsatt grøft? «For hva er egentlig sjarmen med skjermen?

Det er ingen tvil om at det har vært en del retningsløs teknologibruk i skolen, og at bruken av skjerm mange steder har manglet både mål, mening og kanskje også digitalt kompetente lærere. Vi må derfor diskutere hvilke mål og hvilken mening vi skal ha med både papir og teknologiske verktøy, og hvordan vi kan få det beste ut av både begge verdener?

Nå snakker vi først og fremst om balansen mellom papirbok og skjerm i skolen, men bør vi ikke heller snakke om hvilke utfordringer som skal løses fremover, og hvordan skolen skal bidra til løsningene? Skolen har et helt avgjørende dannelsesoppdrag, hvor teknologi spiller en nøkkelrolle for å koble skolen og verden sammen. Vi står overfor enorme globale utfordringer, og vi er nødt til å tenke nytt om utdanning.

Samtidig blir alle arbeidsplasser teknologiske, og det er et stort behov for kloke, teknologiske og digitale hoder på tvers av hele arbeidslivet. Hvordan sikrer vi at elevene er rustet for morgendagens arbeidsliv?

Moderator: Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonsdirektør i IKT Norge

Arrangør: IKT-Norge

12:00-13:00

KI i helse: Kort vei fra unyttig til store ressursbesparelser

Absolutt alle snakker om det, men når kunstig intelligens (KI) blir en del av kjernen av norsk helsevesen, hvordan vil fremtidens sykehus da se ut?

Bli med på en utforskende og tankevekkende paneldebatt. Med utgangspunkt i reelle og produksjonssatte KI-løsninger på sykehus i dag kaster vi lys over veien videre – fra den faktiske realiteten til det uante potensialet av KI som et verktøy for helsepersonell. Du vil få et innblikk i de viktigste spørsmålene som omgir bruken av KI, spesielt med tanke på det regulatoriske og folkeopplysning generelt, og som en sentral komponent for å løse den gryende helsepersonellkrisen.

Vårt panel av spesialister vil ikke bare identifisere utfordringene, men også belyse praktiske løsninger og implementeringsstrategier for å navigere i dette komplekse landskapet. Målet er at teknologien gir faktisk og brukervennlig verdi til både pasienter, helsepersonell og samfunnet.



Medvirkende
Stian Langli, seksjonsleder/psykologspesialist, Vestre Viken HF
Olav W.Haugå, CEO, Deepinsight AS
Hanne Gunby, utviklingsleder, Dips AS
Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Arrangør: IKT-Norge & Deepinsight

13:00-14:00

TBA


Arrangør: Føyen

14:00-15:00

TBA


Arrangør: Visma

15:00-16:00

Den digitale talentjakten

Næringslivet står overfor en digital revolusjon. Ny teknologi, kunstig intelligens og automatisering kommer til å forandre både bedrifter og samfunnsutvikling på en rekke måter. Så hvordan rekrutterer vi for morgendagen? Hvordan sikrer vi de beste digitale talentene? Og ikke minst: Hvordan sørger vi for mangfold og inkludering i et arbeidsliv der nye typer kunnskaper og ferdigheter blir stadig mer avgjørende?

Bli med når Schibsted, Gard og Universitetet i Agder deler hvordan de «tenker utenfor boksen» når de rekrutterer for fremtiden.

Medvirkende
Sumeet Singh Patpatia, Head of Diversity, Schibsted
Cathrine Hopstock, Head of Technology, Gard
Rune Andersen, Førstelektor og ansvarlig for e-sport, Universitetet i Agder
Karoline Flåm, Senior kommunikasjonsrådgiver, Gard (moderator)

Arrangør: Gard

16:00-17:00

LEDIG SLOT

Ønsker du å reservere sloten / har spørsmål rundt dette – kontakt thea@ikt-norge.no.

DU MØTER BL.A.

Olav Willumsen Haugå

Founder & CEO, Deepinsight

Frode Danielsen

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Inger Lise Blyverket

Direktør, Forbrukerrådet

Cathrine Hopstock

Head of Technology, Gard

Sumeet Singh Patpatia

Head of Diversity, Schibsted

Rune Andersen

Førstelektor og ansvarlig for e-sport, Universitetet i Agder

Karoline Flåm

Senior kommunikasjonsrådgiver, Gard

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Hanne Gunby,

Utviklingsleder, Dips AS

Stian Langli

Seksjonsleder/psykologspesialist, Vestre Viken HF

Jarle Roheim Håkonsen

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

ARRANGØRER