Arendalsuka 2024, tirsdag 13. august

13.08.24

Tidspunkt:

13. august 2024

Arrangør:

IKT-Norge med medlemmer

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Tirsdag 13. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om kunstig intelligens, digital inkludering, twin transition og kompetanse!

Program:

09:00

Digitaliserer vi bort sosial likhet og rettferdighet?

Digital ekskludering er et samfunnsproblem med konsekvenser vi ennå ikke kjenner det totale omfanget av. Politikkutviklingen er i gang med både handlingsplan og strategi for digital inkludering. Men, mens digitaliseringen skyter fart ser vi at for mange faller fra, noe som har en stor prislapp for samfunnet.

Teknologi kan skape inkludering på tvers av kjønn, utdanning, tilknytning til arbeidslivet og bakgrunn. Den kan redusere utenforskap og utjevne sosiale forskjeller. På den andre siden kan det også bidra til mindre inkludering hvis ikke alle får like muligheter og evner til å ta den i bruk. Vi opplever at verken politikere, det offentlige eller næringslivet klarer å svare ut samfunnets behov raskt nok.

Derfor tar IT-bransjen selv ansvar og lanserer etiske normer for hvordan vi skal digitalisere Norge for et likeverdig og inkluderende samfunn.

Medvirkende
– Anders Kunz, Eggs Design / Sopra Steria
– Bjørn Erik Thon, LDO

Arrangør: Sopra Steria og IKT-Norge

10:00-11:00

Er twin transition i det hele tatt mulig?

Twin Transition er et moderne ideal om at digitale strategier skal understøtte våre bærekraftsmål. Digitalisering blir ikke bare sett på som et verktøy, men også en forutsetning for å oppfylle alle forpliktelsene vi har.

Nå risikerer AI-industrien å introdusere nye markedsmessige monopol-situasjoner. Teknologien truer eksisterende digitale sikkerhetsvern og regulativer. Nødvendige mineraler for maskinproduksjon har blitt en kritisk handelsvare. Elektrisk energi for å drive AI-relatert dataprosessering utgjør allerede 10% av datasenternes strømkonsum og er forventet å øke dramatisk videre. Land og aktører har forskjellige økonomiske utgangspunkt og det er variasjon i tilgangen på moderne digital infrastruktur. Dette kan skape større forskjeller og nye tapere i utviklingen.

Hva skal til for at Twin Transition faktisk vil representere en synergi mellom digital og bærekraftig utvikling? Er det internasjonale reguleringer eller økonomiske markedsmekanismer som er en forutsetning for at idealet ikke bare blir en utopi? Går twinninga opp i spinninga?

Arrangør: IBM

11:00-12:00

TBA


Arrangør: Intility

12:00-13:00

TBA


Arrangør: Norsk Datasenterindustri

13:00-14:00

TBA


Arrangør: Computas

14:00-15:00

Kompetansekatastrofen kan bli et demokratisk problem – hvordan løser vi det?

Hvert år utdanner Norge færre teknologer enn samfunnet trenger. I tillegg utgjør de drøye 3000 uteksaminerte teknologene ved norske universiteter en homogen gruppe med demografiske og geografiske fellestrekk. Hver eneste dag omgir vi oss med digitale løsninger utviklet av disse teknologene – det være seg på bussen, på butikken eller på jobb. Hvilke konsekvenser har det for samfunnet vi utvikler? Kan det bli et demokratisk problem for Norge?

twoday og NTNU inviterer til debatt om hvordan bransjen, akademia og politikerne kan møte disse utfordringene. Må koding bli obligatorisk fag i grunnskolen? Hvordan kan vi bruke likestilling og integrering i taktskiftet som må til? Hvilke grep må myndigheter, utdanningsinstitusjoner og næringen selv ta?

Medvirkende
– Tor Grande, Rektor, NTNU
– Kristin Nyberg, Administrerende direktør, twoday

Arrangør: NTNU, twoday

15:00-16:00

Digitalt utenforskap: Hvordan kan vi best hjelpe Norges digitale sårbare?

Over 600.000 nordmenn har svake eller ingen digitale ferdigheter, og det i en tid hvor samfunnet digitaliseres i et stadig hurtigere tempo og kunstig intelligens er på alles lepper. Parallelt er bekjempelse av digitalt utenforskap et viktig satsningsområde for regjeringen, myndigheter og flere teknologibedrifter, men er vi på rett vei?

På Telia Norges debatt om digitalt utenforskap deler vi erfaringer om dagens inkluderingsarbeid og spør myndigheter, næringsliv og eksperter hvordan vi best kan hjelpe Norges digitale sårbare.


Arrangør: Telia

16:00-17:00

Kvinner i tech – fra hype til handling!

Nettverk som ODA og SHE og Abelias storslåtte kåring av topp 50 tech-kvinner til tross; kvinner er fortsatt underrepresentert i teknologibransjen. Samtidig skal mange av de løsningen som utvikles brukes i yrker som er enda mer kvinnedominerte, særlig gjelder dette helseteknologi.

Hvordan skal vil klare å gå fra hype til handling og få flere kvinner til å velge karrierer innen teknologi? Hvorfor bør det være kjønnsbalanse i disse yrkene? Og spiller kvinne- og mangfoldsnettverk, prisdryss og festtaler egentlig noen rolle?

Medvirkende
– Jarle Roheim Håkonsen, Debattleder, IKT-Norge
– Kolbjørn Haarr, Styreleder, IKT-Norge
– Kamilla Fredriksen Fon, Director of Engineering, Aidn
– Sunniva Whittaker, Rektor, Universitetet i Agder
– Tine Austvoll Jensen, Administrerende direktør, Google Norge

Arrangør: Aidn AS

17:00-18:00

TBA


Arrangør: Mnemonic

19:00-22:00

eHelsekveld

Aidn, DIPS, DNV Imatis og Tietoevry inviterer i samarbeid med IKT-Norge til en uformell kveld sammen med kollegaer midt i pollen i Arendal. Du møter blant andre Richard Bergstrøm, Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) og forbundsleder i Norsk sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen som alle skal ha korte innlegg.

Det blir høyt under taket, gode samtaler, god drikke og noe å bite. Vi håper du blir med oss og setter farge på kvelden sammen med andre i e-helsemiljøet.

Arrangementet er åpent for alle, men det er begrenset plass. Det vil være mulig å registrere seg på venteliste, – men det gjelder å være tidlig ute hvis du vil sikre deg plass! 


Vi gleder oss og håper å se deg på eHelsekveld under Arendalsuka! 

Innledere og bidragsytere:

Richard Bergstrøm

Tidligere vaksinekoordinator, Sverige

Kolbjørn Haar

Styreleder IKT-Norge, Styremedlem Kernel AS

Tine Austvoll Jensen

Administrerende direktør, Google Norge

Tor Grande

Rektor, NTNU

Bjørn Erik Thon

likestillings- og diskrimineringsombud

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

Anders Kunz

Leder Eggs Design

Kristin Nyberg

Administrerende direktør, twoday

Sunniva Whittaker

Rektor, Universitetet i Agder

Kamilla Fredriksen Fon

Director of Engineering, Aidn

Jarle Roheim Håkonsen,

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Ellen Moen Rønning-Arnesen

Statssekretær (Ap)

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Bjørn Rønning

Adm. direktør, Norsk Datasenter Industri