Arendalsuka 2024, onsdag 14. august

14.08.24

Tidspunkt:

14. august 2024

Arrangør:

IKT-Norge med medlemmer

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Onsdag 14. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om kunstig intelligens (AI), digital kriminalitet, helseteknologi og nasjonal digital grunnmur.

Program:

08:00-09:00

Krig og kamp om kronene – hvordan finansiere internasjonalt arbeid?

Sterk prisvekst, lav kronekurs og økte humanitære behov som følge av et rekordhøyt antall kriger og væpnede konflikter, klimaendringer og naturkatastrofer, gir et økende behov for inntekter til norske organisasjoner som jobber internasjonalt. Nå går flere av dem sammen om å øke inntektene sine gjennom inntekter fra trygge lotterier. Vil politikerne bedre rammevilkårene for lotteriene, så flere kan utfordre vinnerlykken og ha det gøy, samtidig som de støtter viktig internasjonalt arbeid?

Representanter for organisasjonene gir eksempler på hva lotteriinntekter kan gjøre for deres arbeid.

Vi utfordrer nasjonale politikere til å svare på hvordan de vil sikre stabil finansiering av organisasjoner med internasjonal aktivitet.

Dere møter generalsekretærer fra flere av arrangørene og politikere

Arrangør: Agenda Rådgivning, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Care, Flyktningshjelpen, Leger uten grenser, UNICEF Norge, SOS-barnebyer, WWF Verdens Naturfond, Helsingforskomiteen, med flere

09:00-10:00

TBA


Arrangør: Mnemonic

09.30-10:15

Kan vi beskytte oss mot deepfake svindel?

Klarer du å se/høre forskjell på det som er ekte og det som er falskt? Kom og prøv!

Her møter du Økokrim, sjefen i TV 2 og Visma til samtale om AI, og du får demonstrasjon av deepfake-teknologi. Klarer du å se/høre forskjell på det som er ekte og det som er falskt?

Svindel med deepfake-teknologi tilhører ikke fremtiden. Det skjer allerede over hele verden. I Hong Kong ble en ansatt lurt til å overføre 271 millioner kroner fra selskapets konto. Så dukket det opp et lydklipp med lederen for det britiske Arbeiderpartiet, der han angivelig skjeller ut sine ansatte. Mens det i Slovakia ble lekket et lydklipp der lederen for det liberale opposisjonspartiet angivelig uttaler at han planlegger å rigge valget.

Økokrim advarte tidligere i år norske virksomheter og andre til å være på vakt mot misbruk av AI og deepfake-teknologi. Noen ganger er målet penger, men mer alvorlig er det når motivet er å destabilisere samfunnet.

Visma er et av Europas ledende teknologiselskaper, og samtidig som virksomheten jobber hver dag for å utnytte mulighetene som AI-teknologi gir, er Visma også opptatt av å sikre både selskapet og sine kunder mot svindel med AI-teknologi.

Medvirkende
– Olav T. Sandnes, Administrerende Direktør, TV2
– Svein Tore Bergestuen, Moderator, Sannum & Bergestuen
– Anne Glede Allum, Statsadvokat, Fagansvarlig for bedrageri, Økokrim
– Magnus Moan, Administrerende Direktør, Visma Enterprise: Oppvekst, Velferd & Helse

Arrangør: Visma

10:00-11:00

Digital kriminalitet: Klarer vi å vinne kampen?

Svindelforsøkene mot nordmenn på mobil og nett har økt kraftig de siste årene. Telia alene stanser eksempelvis flere titalls millioner forsøk på telefonsvindel årlig. Samtidig vet vi at mørketallene er store. Kampen mot digital kriminalitet er en klassisk katt-og-mus-lek, hvor kriminelle hele tiden benytter nye og kreative metoder i sine forsøk på å svindle folk og bedrifter, nå også med god hjelp fra kunstig intelligens.

På Telia Norges debatt om digital kriminalitet spør vi politikere, næringsliv og eksperter om hvordan vi best kan stanse svindelforsøkene, og om vi i det hele tatt klarer å vinne kampen mot de kriminelle?

Arrangør: Telia Norge

11:00-11:45

Status for det norske lokaldemokratiet

Åpenhet sikrer innbyggere innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene. Det er avgjørende for et godt lokaldemokrati. Likevel ser vi stadig saker i media om kommuner som ikke innfrir kravene til åpenhet, sporbarhet og medvirkning.

Vi tar temperaturen på lokaldemokratiet og vil adressere følgende:

Hva er status for åpenhet og medvirkning hos kommunene i dag?
Hvorfor er for lite åpenhet et problem?
Kan krav om åpenhet i kommunene ha negative konsekvenser?

Medvirkende
– Tron Strand, Leder, Pressens offentlighetsutvalg
– Agnar Kaarbø, Politisk redaktør, Kommunal Rapport
– Espen Leirseth, Redaktør, Avisen Innherred
– Marit Knutshaug Ervik, Kommunedirektør, Ørland kommune

Arrangør: Framsikt, Acos og Visma

11:00-12:00

Hva kan IT-bransjen gjøre for å forsvare Norge?

Å ta ut samferdsel, energiforsyning og finans er en sentral del av hybrid og cyber krigføring. Som IT-rådgivere for en rekke samfunnskritiske organisasjoner ønsker vi å ta diskusjonen om totalforsvaret fra skrivebordet til praksis. Vi vil se nærmere på hvordan det kan skje på energiområdet.

Tiden der krig og konflikt foregikk «out of area» er forbi. Trusselbildet har endret seg fra fjernt til nært, og fra rent militært til en miks, der sivile mål er vel så utsatte som militære. Krigen i Ukraina har vist oss at vi trenger et totalforsvar der «alle» relevante ressurser kan mobiliseres.

I fjor leverte utvalgsleder Harald Sunde Totalberedskapskommisjonens anbefalinger. Èn av dem var « tettere integrering av næringslivet i den nasjonale beredskapsstrukturen ». Rapporten slår fast at sivile myndigheter, Forsvaret og andre relevante aktører sammen bør forberede og respondere på krisesituasjoner, som militære angrep og naturkatastrofer.

Men hvordan går vi fra etablert enighet om bedre totalberedskap og mer sivilt-militært samarbeid, til konkrete handlinger for å trene på hendelser og fordele roller og ansvar? Hva skal vi i IT-bransjen bidra med for å forsvare Norge, og hvordan?

Aktuelle spørsmål:

Må vi finne en helt ny måte å drive vårt totale forsvar på, der sivile ressurser spiller en større og integrert rolle i Forsvaret? Svarer Langtidsplanen for Forsvaret på disse behovene?
Hva har krigen i Ukraina lært oss om IT-bransjens rolle i totalberedskapen?
Regjeringen skriver i Langtidsplanen at de i større grad vil utnytte eksisterende kompetanse i relevante, sivile miljøer når det kommer til digitalisering. Hva betyr dette?
Rekruttering og kompetanse er en av IT-bransjens største utfordringer. Konkurrerer vi om de samme ressursene?
Samtalen ledes av Hans Peter Olsen, tidligere major i Hæren og rådgiver i Bouvet.

Arrangør: Bouvet

12:00-13:00

TBA


Arrangør: Computas

12:30-13:15

Mer for mindre: Vi må effektivisere, men må vi også prioritere?

Lite tyder på at det blir mer penger til kommunene i framtiden. Samtidig setter krig og ustabilitet i verden, klimaendringer, utfordringer med demografi og økende bemanningsproblemer kommunene under stadig større press.

Alle er enige om at kommunene må effektivisere, men hva må vi også prioritere bort?
Hva skal være “godt nok”?
Sesjonen ledes av Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.

Medvirkende
– Håvard Moe, Konsulent, KS
– Camilla Dunsæd, Kommunedirektør, Kristiansand kommune
– Bjørn Gudbjørgsrud, Kommunedirektør, Sandefjord kommune
– Birgitte Gulla Løken, Ordfører, Larvik kommune
– Agnar Kaarbø, Moderator, Kommunal Rapport

Arrangør: Framsikt, Visma

13:00-14:00

Nasjonal digital grunnmur

Eidsiva har bygget Norges samfunnskritiske infrastruktur i 130 år, og i dag leverer vi samfunnskritisk infrastruktur til Østlandet, gjennom fiber, fjernvarme og strømnett. Parallelt foregår det en digital omstilling som preger samfunnet, og Norge.

I dagens verden, preget av økende geopolitisk usikkerhet, manglende tillit til eksterne aktører og spredning av falske nyheter, er en pålitelig og trygg digital infrastruktur avgjørende for Norges sikkerhet og uavhengighet. Det er viktig å ha kontroll over IKT-tjenester nasjonalt for å beskytte data og tjenester i norske virksomheter og unngå for stor avhengighet av andre land.

Medvirkende
– Ola Børke, Administrerende direktør, Eidsiva Bredbånd
– Even Kyseth, Direktør Bedriftsmarked, Eidsiva Bredbånd

14:00-14:45

Topplederdebatt

I vår topplederdebatt har Merete Hverven invitert med seg gjester for å diskutere ledelse, mangfold og inkludering i norsk næringsliv.

Medvirkende
– Merete Hverven, CEO, Visma
– Svein Tore Bergestuen, Moderator, Sannum&Bergestuen

Arrangør: Visma

14:00-15:00

TBA


Arrangør: Servicenow

15:00-16:00

TBA


Arrangør: Girltech

16:00-17:00

TBA


Arrangør: Goforit

17:30-18:15

Quiz: Fakta eller deepfake?

Klarer du å se forskjell på det som er ekte og det som er falskt? Og har du fått med deg siste nytt om deepfake-svindel? Bli med oss på quiz!

Medvirkende
– Svein Tore Bergestuen, Moderator, Sannum&Bergestuen

DU MØTER BL.A.

Olav T. Sandnes

Administrerende direktør, TV2

Merete Hverven

Administrerende direktør, Visma

Ola Børke

Administrerende direktør, Eidsiva Bredbånd

Anne Glede Allum

Statsavdokat, fagansvarlig for bedrageri, Økokrim

Svein Tore Bergestuen

Grunnlegger, partner og daglig leder, Sannum&Bergestuen

Even Kyseth

Direktør Bedriftsmarked, Eidsiva Bredbånd

Magnus Moan

Administrerende Direktør, Visma Enterprise: Oppvekst, Velferd & Helse

Tron Strand

Leder, Pressens offentlighetsutvalg

Agnar Kaarbø

Politisk redaktør, Kommunal Rapport

Espen Leirseth

Redaktør, Avisen Innherred

Marit Knutshaug Ervik

Kommunedirektør, Ørland kommune

Håvard Moe

Konsulent, KS

Camilla Dunsæd

Kommunedirektør, Kristiansand kommune

Bjørn Gudbjørgsrud

Kommunedirektør, Sandefjord kommune

Birgitte Gulla Løken

Ordfører, Larvik kommune