Arendalsuka 2023, torsdag 17.8.

17.08.23

Tidspunkt:

17. august 2023

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Torsdag 17. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om skjermbruk i skolen, kunstig intelligens (AI), havvind, Tik Tok-forbud, sky-lagring, digitale trusler, åpne bredbåndsnett og mattekunnskap i ungdomsskolen.

Program:

09:00-10:00

Skjerm, bok og kjønnsforskjeller i skolen

Barn og unge leser mindre og dårligere enn tidligere, og spesielt gutter. Hvordan kan vi både skape gode læringsprosesser og en balanse mellom skjerm og bok, som utjevner kjønnsforskjeller og bidrar til at alle elever opplever mestring og får godt læringsutbytte?

Medvirkende:
– Øystein Mathisen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
– Margret Hagerup, stortingsrepresentant Høyre
– Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen
– Kjersti Lundetræ, professor og senterleder Lesesenteret Universitetet i Stavanger
– Morten Rosenkvist, direktør Utdanningsdirektoratet
– Trond Ingebretsen, digitaliseringsdirektør utdanningsetaten Oslo
– Carl Morten Knudsen, CEO Creaza

Debattleder: Håkon Haugsbø


Arrangør: Forleggerforeningen, KS og IKT-Norge

10:00-11:00

AI, demokrati og digitalt samfunnsansvar

Digitale teknologier påvirker de aller fleste områder i samfunnet og legger også premisser for samfunnsutviklingen. Akkurat nå går utviklingen så raskt at det kan være utfordrende å se konsekvensene av digitaliseringsarbeid. Til tross for store, og dels uforutsigbare, konsekvenser er slikt arbeid bare delvis regulert. IT-bransjen er sentral i digitaliseringen av samfunnet og har dermed også et betydelig ansvar for at utviklingen bidrar til et godt samfunn. Våren 2024 skal regjeringen legge frem en ny digitaliseringsstrategi for Norge – hva må med i den?
Vi diskuterer hva slags digital fremtid vil vi ha og hva må på plass for å komme dit.

Medvirkende:
– Leif Skiftenes Flak, Professor i informasjonssystemer, Universitetet i Agder
– Pia Jøsendal, Avdelingsleder, Bouvet
– Elisabet Haugsbø, president Tekna
– Anne Romsås, Bærekraftsdirektør, KS
– Kristine Aasen, Kommunikasjonsdirektør, Brønnøysundregistrene
– Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant (H)
– Rune Støstad, Stortingsrepresentant (Ap)
– Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant (V)
– Christopher Hermansen, Fylkespolitiker, Nordland (MDG)
– Mali Hole Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT-Norge


Arrangør: GoForIT og IKT-Norge

11:00-12:00

AI: USA og Kina skalerer. EU regulerer.

Den kreative skaperevnen som Generative AI har, vil revolusjonere måten vi jobber og lever våre liv på. Hva er viktigst – rask skalering eller trygg regulering?​

USA og Kina er i full gang med utvikling og utnyttelse av mulighetene som ligger i AI, mens i Norge og Europa sitter mange aktører på gjerdet og venter på at beslutningstakere, regelverk og policy skal komme på plass. Blant annet venter vi på EUs AI-Act, som kommer når de en gang har fått behandlet de rekordmange 4000 endringsforslagene som har kommet inn. ​

Hvor er USA og Kina i utviklingen når vi har fått regelverket på plass? Hvem bør regulere AI i Norge? Hvordan vil EUs AI-act påvirke oss? ​

Medvirkende:
– Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant for Høyre, tidligere digitaliseringsminister, styremedlem i Teknogruppa på Stortinget
– Frode Danielsen, Direktør i Digitaliseringsdirektoratet ​
– Kristine Dahl Steidel, Administrerende direktør, Microsoft Norge
– Morten Godwin, professor i kunstig intelligens, Universitetet i Agder
– Britt Eva Bjerkvik Håland, Head of privacy, Sopra Steria
– Stig-Ole Gundersen, Senior Manager, Data Science and Data Engineering hos Sopra Steria
– Thomas Thoresen, Seniorrådgiver og forretningsutvikler, data science og AI, Sopra Steria


Arrangør: Sopra Steria og IKT-Norge

13:00-14:00

Hvorfor forbyr flere og flere TikTok?

TikTok er en av verdens mest populære sosiale medier. Samtidig er appen svært omdiskutert og omstridt. I 2023 har flere offentlige virksomheter og private selskaper forbudt sine å ha appen på telefoner som brukes i jobbsammenheng.

Hva er grunnen til at aktører som Stortinget, Forsvaret og NRK går så langt som å forby TikTok på sine telefoner? Og at dette er en trend i flere vestlige land. Hva er man egentlig redd for?

I denne panelsamtalen vil Crayon Norge se nærmere på hvor stor IT-risikoen er for organisasjoner og selskaper i dagens samfunn, hvor teknologi er en ferskvare.

Medvirkende:
– Stian Barsnes Simonsen, Ekspert markedsføring barn og unge
/ Kreativ leder, Snakk Kommunikasjon
– Kai Johansen, Manager, Professional Security Services, Crayon
– Maria Aasen-Svensrud, Første nestleder, Justiskomiteen, Arbeiderpartiet
– Geir Øyvind Gulliksen, CEO, Crayon Norge (moderator)


Arrangør: Crayon og IKT-Norge

14:00-15:00

Neste stopp skyen! Slik lykkes vi med teknologi-reisen.

Overgang til skyen er løsningen for stadig flere bedrifter. Men prosessen er ikke nødvendigvis gjort i en håndvending. For hva innebærer det egentlig å migrere til skyen? Og hvordan sikrer vi at overgangen blir så knirkefri som mulig?

Bli med når vi møter eksperter og bedriftsledere som selv har stått i prosessen, og som vet hvor skoen ofte trykker. Hvilke ressurser og kompetanse som trengs, og ikke minst – hvordan man får folka sine med på reisen.

Medvirkende:
Arne Sæther, Head of Site Reliability Engineering, Storebrand
Brigt Valland, Head of Infrastructure and Operations, Gard
Randulf Grotle, CEO, Devoteam M Cloud Norway
Karoline Flåm, Senior kommunikasjonsansvarlig, Gard (moderator)


Arrangør: Gard og IKT-Norge

15:00-15:25

Håndtering av trusler i en digital verden

Datasikkerhet er viktigere enn noen gang og det er mange initiativ på både kommunalt og regionalt nivå. Virksomheter blir mer og mer avhengig av velfungerende systemer, og dermed også mer sårbar for driftsstans, problemer med kommunikasjonsløsningene eller angrep utenfra. Hvordan kan leverandørindustrien og offentlig sektor/markedet jobbe sammen for en sikrere digital hverdag? Kom og hør debatten!

Medvirkende:
– Bjørn Tveiten, Direktør, Kommune-CSIRT
– Ole Magnus Stensrud, Kommunedirektør, Østre Toten kommune
– Nils Kalstad, Instituttleder, NTNU
– Vidar Sandland, Fagdirektør Sikkerhetstjenester, Eidsiva
– Even Kyseth, Direktør Bedriftsmarked, Eidsiva (moderator)


Arrangør: Eidsiva og IKT-Norge

15:25-16:00

Åpne bredbåndsnett – trussel eller mulighet?

I juni publiserte NKOM sin markedsundersøkelse som la føringer for hvem som skal bli regulert. Hvilke muligheter og trusler gir dette for bredbåndsaktørene? Vi tar debatten.

Medvirkende:
– Ola Børke, Direktør, Eidsiva
– Tom Caspersen, Direktør Telepolitikk, Eidsiva
– Pål Wien Espen, Direktør, NKOM
– Øyvind Husby, Adm. dir., IKT Norge
– Inger Lise Blyverket, Forbrukerdirektør, Forbrukerrådet


Arrangør: Eidsiva og IKT-Norge

16:00-17:00

Styrking av mattekunnskap i ungdomsskolen: Næringslivet tar ansvar – hvor er kommunene?

Rapport fra UDIR viser at Sagene skole har økt snittkarakteren på matteeksamen fra 2,7 i 2017 til 4,3 i 2019- etter at de ble med som VTA skole.

Grunnleggende ferdigheter i matte er en viktig livsmestringsferdighet. Teknologi blir stadig viktigere i arbeidslivet.

En ungdom som havner på utsiden av arbeidslivet har en estimert kostnad for samfunnet på 15,9 millioner.

Utenforskap i arbeidslivet er også hemmende for integrering og deltakelse i det norske samfunnet.

ViTarAnsvar jobber for å forebygge at ungdom blir en del av denne dystre statistikken. Hvorfor er det ikke flere kommuner som vil bidra til VTA-skoler?

Medvirkende:
– Morten Rosenkvist, Direktør, Utdanningsdirektoratet
– Kristin Vinje, Administrerende direktør, NOKUT
– Knut T. Traaseth, Director of communications and public relations, Advokatfirmaet BAHR
– Kristin Anderssen, Head of Sponsor and Partnerships, House of Math


Arrangør: House Of Math og IKT-Norge

18:00-19:15

AI-sofaprat med Inga Strümke og venner

Kunstig intelligens – teknologien som vil revolusjonere vår hverdag. Hvordan kan AI hjelpe til å løse kjente samfunnsutfordringer? Hva med offentlige tjenester – kan de forbedres ved bruk av AI? Vil næringslivet oppleve økt verdiskaping?

Debatten om AI er endelig kommet høyere opp på den politiske dagsorden. EUs nye felles regler for bruk av kunstig intelligens, den såkalte «AI Act» kan tre i kraft om et års tid eller tre.

Hva gjør vi i mellomtiden? Hva må vi passe på mens verden utvikler seg i et hurtig tempo? Inga Strümke forsker på kunstig intelligens. I april ga hun ut boka “Maskiner som tenker”. Vi senker skuldrene og tar praten mens vi venter på partilederdebatten.

Velkommen til sofa prat med Inga & venner!

Medvirkende:
– Inga Strümke, Forsker innen kunstig intelligens, NTNU
– Øystein Ingdahl, Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Deloitte
– Sindre Beyer, daglig leder / partner, Try Råd
– Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
– Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant, Høyre
– Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunaldepartementet, Arbeiderpartiet
– Svenja Hahn, tysk EU-parlamentsmedlem
– Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge

Arrangør: IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Inga Strümke

Forsker, NTNU

Stian Barsnes Simonsen

Ekspert markedsføring barn og unge
/ Kreativ leder, Snakk Kommunikasjon

Petter Andreas Lona

Leder i Elevorganisasjonen

Elisabet Haugsbø

President, Tekna

Frode Danielsen

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Inger Lise Blyverket

Direktør, Forbrukerrådet

Brigt Valland

Head of Infrastructure and Operations, Gard

Øystein Mathisen

Stortingsrepresentant og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet

Margret Hagerup

Stortingsrepresentant og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, Høyre

Kjersti Lundetræ

Professor og senterleder Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Morten Rosenkvist

Direktør Utdanningsdirektoratet

Trond Ingebretsen

Digitaliseringsdirektør utdanningsetaten Oslo

Carl Morten Knudsen

CEO Creaza

Håkon Haugsbø

Debattleder og moderator

Leif Skiftenes Flak

Professor i informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Pia Jøsendal

Avdelingsleder, Bouve

Anne Romsås

Bærekraftsdirektør, KS

Kristine Aasen

Kommunikasjonsdirektør, Brønnøysundregistrene

Linda Hofstad Helleland

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Høyre

Rune Støstad

Stortingsrepresentant og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, Arbeiderpartiet

Alfred Bjørlo

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Venstre

Christopher Hermansen

Fylkespolitiker, Nordland (MDG)

Mali Hole Skogen

Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Stig-Ole Gundersen

Senior Manager, Data Science and Data Engineering, Sopra Steria

Thomas Thoresen

Seniorrådgiver og forretningsutvikler, data science og AI, Sopra Steria

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant for Høyre, tidligere digitaliseringsminister, styremedlem i Teknogruppa på Stortinget

Kristine Dahl Steidel

Administrerende direktør, Microsoft Norge

Morten Godwin

Professor i kunstig intelligens, Universitetet i Agder

Britt Eva Bjerkvik Håland

Head of privacy, Sopra Steria

Kai Johansen

Manager, Professional Security Services, Crayon

Maria Aasen-Svensrud

Stortingsrepresentant og første nestleder i justiskomiteen, Arbeiderpartiet

Geir Øyvind Gulliksen

CEO, Crayon Norge

Arne Sæther

Head of Site Reliability Engineering, Storebrand

Randulf Grotle

CEO, Devoteam M Cloud Norway

Karoline Flåm

Senior kommunikasjonsansvarlig, Gard

Even Kyseth

Direktør Bedriftsmarked, Eidsiva

Vidar Sandland

Fagdirektør Sikkerhetstjenester, Eidsiva

Ole Magnus Stensrud

Kommunedirektør, Østre Toten kommune

Bjørn Tveiten

Direktør, Kommune-CSIRT

Nils Kalstad

Instituttleder, NTNU

Ola Børke

Direktør, Eidsiva

Tom Caspersen

Direktør Telepolitikk, Eidsiva

Pål Wien Espen

Direktør, NKOM

Øyvind Husby

Adm. dir., IKT Norge

Morten Rosenkvist

Direktør, Utdanningsdirektoratet

Kristin Vinje

Administrerende direktør, NOKUT

Knut T. Traaseth

Director of communications and public relations, Advokatfirmaet BAHR

Kristin Anderssen

Head of Sponsor and Partnerships, House of Math

Øystein Ingdahl

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Deloitte

Sindre Beyer

Daglig leder/partner, TRY Råd

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Høyre

Gunn Karin Gjul

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeiderpartiet

Svenja Hahn

Tysk EU-parlamentsmedlem, FDP (Freie Demokratische Partei)