Arendalsuka 2023, tirsdag 15.8.

15.08.23

Tidspunkt:

15. august 2023

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Mandag 14. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om kunstig intelligens, digital inkludering, gründerpolitikk, bærekraft, kompetansemangel, digital sikkerhet og datasentrenes plass og rolle.

Program:

09:00

AI I Love You

– Slik navigerer du i en verden drevet av Kunstig Intelligens (AI).

Tre engasjerende eksperter deler ulike dimensjoner av kunstig intelligens, slik at du får mulighet til å utforske hvordan denne teknologien kan skape verdi i din hverdag, arbeidsliv og for samfunnet vi lever i. Dette er for deg som ikke kjenner godt til teknologi fra før, og her vil du få innsikt og inspirasjon rundt temaet AI, samtidig som vi vektlegger verdien og mulighetene det bringer med seg.

Du vil få høre om:

AI fra et samfunnsperspektiv

– David Hansen, Enterprise Public Sector Manager i Microsoft

Hva betyr EU’s AI Act for Norge, og hvilke handlingsrom og kapabiliteter har norske politikere? Hvordan skal vi sørge for ansvarlig bruk av AI, og hvem har ansvaret?

AI fra et bedriftsperspektiv

– Eirik Berge, Senior Data Scientist i Itera

Eirik snakker om hvordan vanlige bedrifter kan få verdi ut av AI. Han vil gi konkrete råd til hvordan bedrifter bør sette i gang med initiativer som omhandler AI. Verdiskapning med bruk av AI er komplisert og har mange fallgruver. Hvordan kan bedrifter sikre god kompetanse i AI, og hvordan kan AI skape nytteverdi uavhengig av bedriften sin størrelse og bransje?

AI fra et menneskeorientert perspektiv

– Øyvind Rage, Tjenestedesigner og initiativtaker til AI-discovery-teamet i Itera.

Som designer er hans oppgave å bygge bro mellom de reelle behovene til mennesker, bedrifter og teknologi som verktøy for å løse oppgaver. Han vil sette søkelys på hvordan å designe for AI og med AI, samtidig som vi må sørge for at menneskelige behov forblir i kjernen av all utvikling.

Medvirkende:
– Eirik Berge, Senior Data Scientist, Itera
– Øyvind Rage, Service Designer, Itera
– David Hansen, Enterprise Public Sector Manager, Microsoft
– Aimee Skevik, Director Technology, Itera (moderator)


Arrangør: Itera og IKT-Norge

10:00-11:00

Digital inkludering: Hva er rollen til norske teknologiselskaper?

Norge er i dag en av verdens mest digitaliserte nasjoner, og på veien mot et grønnere samfunn vil bare digitaliseringstakten øke i styrke. Samtidig viser undersøkelser at så mange som 600 000 nordmenn er ikke-digitale.

På Telias debatt spør vi myndigheter, næringsliv og eksperter om hvilken rolle norske teknologiselskaper bør spille for å bekjempe digital utenforskap, slik at vi sikrer at alle nordmenn kan delta og dra nytte av den digitale utviklingen på en inkluderende og trygg måte.

Medvirkende:
– Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
– Karen Dolva, gründer og daglig leder, No Isolation
– Øyvind Husby, administrerende direktør, IKT Norge
– Camilla Forberg, merkevare- og markedsdirektør, Telia Norge
– Camilla Ryste, debattleder, Try Råd


Arrangør: Telia og IKT-Norge

11:00-12:00

Oslo lanserer «kompetansespor» – en pilot for effektiv rekruttering utenfor EU

Oslo kommune er i gang med en pilot som vil kutte ventetiden for arbeidstagere utenfor EU fra 37 uker til bare 3 dager. Løsningen vil bidra til en mer effektiv forvaltning i offentlig sektor, mer forutsigbarhet for lokalt næringsliv og forhåpentligvis posisjonere Oslo som en mer attraktiv region for å tiltrekke seg internasjonal kompetanse og talent fra hele verden. Målet er at denne piloten skal kunne skaleres nasjonalt.

Oslo Business Region, som er næringsutviklingsselskapet til Oslo kommune, inviterer til presentasjon av piloten og hvordan det nye kompetansesporet vil bidra til jobbskaping og grønn omstilling for hele landet. Oslo kommune presenterer piloten og status. Et panel bestående av eksperter, gründere og Oslo kommune vil diskutere kompetansesporets betydning for Oslo og norsk næringsliv. Diskusjonen vil gi en unik mulighet til å forstå Oslos strategi for å tiltrekke seg internasjonal kompetanse, og for å utforske de potensielle konsekvensene av denne endringen.

Medvirkende:
– Rina Mariann Hansen, Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune
– Siw Andersen, Administrerende direktør, Oslo Business Region
– Karen Dolva, Gründer og leder, No Isolation
– Thomas Bergøy Johansen, Spesialrådgiver, Oslo kommune
– Synne Kjeka Namtvedt, underdirektør UDI


Arrangør: Oslo Business Region og IKT-Norge

12:00-13:00

AI og Norge

Verden er på vei inn i AI-revolusjonen. En omveltning som vil påvirke alle deler av samfunnet slik vi kjenner det. Det siste året har kunstig intelligens også blitt allemannseie gjennom DALL-E, ChatGPT og Midjourney og påvirker hver og en av oss daglig. Norge fikk sin første strategi for kunstig intelligens i januar 2020, men svært mye har skjedd siden den tid. Våren 2024 legger regjeringen frem en ny digitaliseringsstrategi for Norge. Hva bør være med i den?

Vi stiller følgende spørsmål i denne samtalen:

– Er det teknologilederne eller demokratisk valgte ledere som skal styre teknologiutviklingen?
– Er Norge et land fullt av gode strategier som ikke følges opp?
– Kan et saktegående demokrati håndtere en teknologiutvikling på speed?
– Hvordan bør Norge satse på AI? Bør Norge satse på AI?
– Norge mangler 40 000 teknologer – hva koster det oss når verden er på vei inn i en revolusjon innen kunstig intelligens?
– Regulering eller? EU?
– Hva er en bærekraftig utvikling av AI?

Medvirkende:
– Kristine Dahl Steidel, CEO Microsoft Norge
– Morten Dalsmo, Konsernsjef Sintef Digital
– Henrik Syse, Professor og forsker PRIO
– Heidrun Reisæter, Teknologidirektør i NAV
– Morten Goodwin professor i kunstig intelligence Universitetet i Agder
– Jon Gravåk, CEO BULK Infrastructure
– Nikolai Astrup Stortingsrepresentant Høyre
– Andreas Sjalg Unneland Stortingsrepresentant SV
– Torkil Vederhus Partisekretær Miljøpartiet de Grønne
Moderator: Mali Hole Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Arrangør: GoForIT og IKT-Norge

13:00-14:00

Digitalisering + bærekraft = sant. Men hvem skal gjøre jobben?

Digitalisering utpekes ofte som en avgjørende faktor for å lykkes med det grønne skiftet. Men hvordan skal vi lykkes med dette som ofte omtales som en tvillingtransformasjon? Hvilket ansvar hviler på politikerne og hvilket ansvar må næringslivet selv ta? NIFU presenterer hovedfunn fra forskningsarbeid om fremtidige behov, og Computas legger frem funn fra en helt fersk undersøkelse utført blant norske ledere innenfor digitalisering. Vi får også et innlegg fra Hedda Heyerdal, gründer innen grønn omstilling og leder for Bikeloop, og utfordrer politikere til debatt om hvordan Norge skal lykkes med digitalisering i bærekraftens navn.

Medvirkende
– Håkon Endressen Normann, Forsker, NIFU
– Trond Eilertsen, Adm.dir, Computas og styreleder i KID/NTNU
– Hedda Heyerdal, Adm.dir og gründer, Bikeloop
– Torkil Vederhus, Partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
M.fl (tba)
Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge


Arrangør: Computas og IKT-Norge

14:00-15:00

En varslet kompetansekatastrofe – hva kan vi gjøre?

Norge mangler IT-kompetanse. Hvert år utdanner vi færre teknologer enn samfunnet trenger. Hvis vi ikke øker utdanningstakten, styrer Norge mot en varslet kompetansekatastrofe. Konsekvensene for offentlig sektor og privat næringsliv kan bli store, blant annet i form av økt sårbarhet og større utgifter.

Hvordan kan vi få opp utdanningstakten ved norske læresteder? Må koding bli obligatorisk fag i grunnskolen? Hvordan kan vi bruke likestilling og integrering i taktskiftet som må til? Hvilke grep må myndigheter, utdanningsinstitusjoner og næringen selv ta?

Twoday og NTNU inviterer til 50 viktige minutter der vi utfordrer bransjen, akademia og politikere til å finne løsninger.

Program:

Velkommen ved Anne Borg, rektor ved NTNU – 5 min
Introduksjon ved Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday – 5 min
Debatt: Hva må vi gjøre med kompetansekatastrofen? – 40 min


Medvirkende:
– Anne Borg, rektor NTNU
– Kristin Nyberg, CEO twoday
– Jorodd Asphjell (Ap), Stortingsrepresentant og medlem av utdannings- og forskingskomiteen
– Mahmoud Farahmand (H), Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen
Ordstyrer: Fredrik Syversen, IKT Norge


Arrangør: NTNU, twoday og IKT-Norge

15:00-16:00

Digitalisering og kampen om strømmen. Trenger vi datasentrene i Norge?

Den teknologiske utviklingen går hurtig. I hverdagen er vi helt avhengig av teknologiske løsninger, som alle ligger i «skyen».

Men hvor er «skyen», hvordan sikrer vi dataene og er datasentrene en del av løsningen i det grønne skiftet ?

PROGRAM:

15:00: Velkommen og innledning v/ Bjørn Rønning, daglig leder Norsk Datasenter Industri.

15:15 – 15:30 Innledninger og panelsamtale med politikere og virkemiddelapparatet:

– Gunn Karin Gjul, statssekretær, KDD (A)
– Hedda Foss Five, ordfører, Skien kommune (A)
– Steinar Bergsland, ordfører, Tinn kommune (H)
– Benedicte Fasmer Waaler,spesialrådgiver, Invest in Norway


15:30 Panelbytte

15:33 – 15:48: Innledninger og panelsamtale med industriaktører

– Svein Atle Hagaseth, CEO Green Mountain
– Pelle Gangeskar, CMO Ringerikskraft Energy Solutions
– Cathrine M. Telje, Chief Strategy and Execution Officer,Bulk Data Centers
– Arve Ulriksen, administrerende direktør, Mo Industripark

15:48 Avslutning v/Bjørn Rønning


Medvirkende:
– Gunn Karin Gjul, Statssekretær, KDD (Ap)
– Hedda Foss Five (Ap), Ordfører, Skien kommune
– Steinar Bergsland (H), Ordfører, Tinn kommune
– Benedicte Fasmer Waaler, Spesialrådgiver, Invest in Norway
– Svein Atle Hagaseth, CEO Green Mountain
– Pelle Gangeskar, Chief Marketing Officer, Datacenters and power intensive industries, Ringerikskraft
– Cathrine Myhre Telje, Chief Strategy & Execution Officer, Bulk Data Centers
– Arve Ulriksen, Adm direktør, Mo Industripark
– Bjørn Rønning, Adm. direktør, Norsk Datasenter Industri


Arrangør: Norsk Datasenter Industri og IKT-Norge

16:00-17:00

Vår største trussel er digital og ingen har den på agendaen

E-tjenesten, PST og NSM peker på Russland som en uforutsigbar nabo for Norge. Også forholdet mellom Kina og vesten er spent. Vi lever i en verdenssituasjon hvor fremmede makter er freidigere og mer truende enn tidligere.

På tross av at både kommuner og bedrifter opplever flere dataangrep, er det fremdeles en abstrakt fare mange satser på at ikke skal ramme. De fleste virksomheter mener selv de har fokus på IT-sikkerhet, men rundt halvparten har ikke ansatte eller innleid hjelp som arbeider dedikert med sikkerheten og de fleste har heller ikke planer om å øke investeringene i IT-sikkerhet fremover. Det viser en ny undersøkelse fra Atea blant 610 virksomheter.

Nortura, Amedia og Nordland fylkeskommune er av dem som har vært rammet av dataangrep. Det førte blant annet til at 10 000 elever mistet tilgang til læringsverktøy og det er mulig at personopplysningene til 18 000 kom på avveie. I tillegg kommer det økonomiske aspektet, på tre år estimerte man at dataangrep kostet norske virksomheter nærmere en milliard kroner.

Hvorfor er vi ikke bedre digitalt rustet? Hva vil den nye loven om digital sikkerhet ha å si? Og hva skal egentlig til for å stå imot det stadig mer kompliserte trusselbildet?

Medvirkende:
– Thomas Tømmernes, Leder for IT-sikkerhet, Atea
– Olav Skard, Avdelingsdirektør, Nasjonalt cyberkrimsenter, Kripos
– Anders Løvøy, Ansvarlig redaktør, Computerworld
– Ingunn Foss, Stortingsrepresentant, Høyre


Arrangør: Atea og IKT-Norge

19:00-22:00

eHelsekveld

Aidn, DNV Imatis, Tietoevry i samarbeid med IKT-Norge inviterer deg til å bli med på en uformell kveld sammen med kollegaer midt i pollen i Arendal. Du møter blant andre statssekretær i HOD, Ellen Moen Rønning-Arnesen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen, og generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, som alle skal ha korte innlegg.

Det blir høyt under taket, gode samtaler, god drikke og noe å bite. Vi håper du blir med oss og setter farge på kvelden sammen med andre i e-helsemiljøet.

Arrangementet er åpent for alle, men det er begrenset plass. Det vil være mulig å registrere seg på venteliste, – men det gjelder å være tidlig ute hvis du vil sikre deg plass! Egen påmelding på: https://app.checkin.no/event/58674/ehelsekveld-tirsdag-kveld-under-arendalsuka
Vi gleder oss og håper å se deg på eHelsekveld under Arendalsuka! 

Innledere og bidragsytere:

Gunn Karin Gjul

statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet (Ap)

Henrik Syse

Research Professor, PRIO

Rina Mariann Hansen

Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune (Ap)

Trond Eilertsen

Adm.dir, Computas og styreleder i KID/NTNU

Anne Borg

rektor, NTNU

Aimée Skevik

Director Technology, Itera

Olav Skard

Avdelingsdirektør, Nasjonalt cyberkrimsenter, Kripos

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

Eirik Berge

Senior Data Scientist, Itera

Øyvind Rage

Service Designer, Itera

David Hansen

Enterprise Public Sector Manager, Microsoft

Karen Dolva

gründer og daglig leder, No Isolation

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT Norge

Camilla Forberg

merkevare- og markedsdirektør, Telia Norge

Camilla Ryste

seniorrådgiver, TRY Råd

Siw Andersen

Administrerende direktør, Oslo Business Region

Thomas Bergøy Johansen

Spesialrådgiver, Oslo kommune

Synne Kjeka Namtvedt

Underdirektør UDI

Kristine Dahl Steidel

CEO Microsoft Norge

Morten Dalsmo

Konsernsjef Sintef Digital

Heidrun Reisæter

Teknologidirektør i NAV

Morten Goodwin

Professor ved Universitetet i Agder, og nestleder ved Centre for Artificial Intelligence Research

Jon Gravåk

CEO BULK Infrastructure

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant Høyre

Andreas Sjalg Unneland

Stortingsrepresentant SV

Torkil Vederhus

Partisekretær Miljøpartiet de Grønne

Mali Hole Skogen

Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Håkon Endressen Normann

Forsker, NIFU

Hedda Heyerdal

Adm.dir og gründer, Bikeloop

Kristin Nyberg

CEO twoday

Jorodd Asphjell

Stortingsrepresentant (Ap) og medlem av utdannings- og forskningskomiteen

Mahmoud Farahmand

Stortingsrepresentant (H) og medlem av finanskomiteen

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Hedda Foss Five

Ordfører, Skien kommune (Ap)

Steinar Bergsland

Ordfører, Tinn kommune (H)

Benedicte Fasmer Waaler

Spesialrådgiver, Invest in Norway

Bjørn Rønning

Adm. direktør, Norsk Datasenter Industri

Pelle Gangeskar

Chief Marketing Officer, Datacenters and power intensive industries, Ringerikskraft

Cathrine Myhre Telje

Chief Strategy & Execution Officer, Bulk Data Centers

Arve Ulriksen

Adm direktør, Mo Industripark

Svein Atle Hagaseth

CEO Green Mountain

Thomas Tømmernes

Leder for IT-sikkerhet, Atea

Anders Løvøy

Ansvarlig redaktør, Computerworld

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Høyre

Petter Tryggestad

Kommunikasjonsrådgiver Atea

Ellen Moen Rønning-Arnesen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)

Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær i Kreftforeningen