Arendalsuka 2023, onsdag 16.8.

16.08.23

Tidspunkt:

16. august 2023

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Onsdag 16. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om åpenhetsloven, kunstig intelligens (AI), helseteknologi, big data og grønn digital infrastruktur.

Program:

08:00-09:00

Frokostseminar: Norges batteristrategi – hva skjer nå?

De tre kommunene som et utpekt som pilotkommuner i Regjeringens batteristrategi (Arendal, Rana og Tysvær) inviterer til frokostseminar og status for Norges batterisatsing. Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Anne Marit Bjørnflaten innleder om regjeringens satsning på en ny norsk batteriindustri.

De tre batterifabrikkene Morrow, Freyr og Beyonder kommenterer

De tre pilotkommunene forklarer betydningen av å også huske på kommunene når det satses på så historisk store industriprosjekter. Behovet for ny infrastruktur – veier boliger skole og barnehager helsevesen politi og onboarding av tusenvis av nye innbyggere på kort tid.

Kommetarer fra ledelsen i LO og Norsk Industri

Program:

Status for regjeringens batterisatsing v/statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Anne Marit Bjørnflaten

Kommentarer fra de tre batterikommunene:

Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal, Geir Waage, ordfører Rana og Sigmund Lier, ordfører Tysvær

Kommentarer fra batterifabrikkene

Stina Torjesen, bærekraftsdirektør Morrow, Tove Nilsen Ljungquist, Executive Vice President Freyr og Svein Kvernstuen, adm direktør Beyonder

Utfordring til regjeringen fra:

Stein Lier-Hanssen, adm. direktør i Norsk Industri og Kenneth Sandmo, leder næringspolitisk avdeling LO

Sluttkommentar fra statssekretær Anne Marit Bjørnflaten.


Medvirkende:
– Anne Marit Bjørnflaten, statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet (Ap)
– Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal (Ap)
– Geir Waage, ordfører Rana (Ap)
– Sigmund Lier, ordfører Tysvær (Ap)
– Stina Torjesen, bærekraftsdirektør Morrow
– Tove Nilsen Ljungquist, Executive Vice President, Freyr
– Svein Kvernstuen, adm. direktør Beyonder
– Stein Lier-Hanssen, Adm. direktør Norsk Industri
– Kenneth Sandmo, leder næringspolitisk avdeling LO


Arrangør: Arendal kommune, Rana kommune, Tysvær kommune og IKT-Norge

09:00-10:00

Regulatorisk tsunami: Hvordan kan norske ledergrupper møte åpenhetsloven og NIS-regelverket?

Det er en regulatorisk tsunami som kommer, som treffer både på områdene åpenhetsloven, arbeidsmiljøloven, digital sikkerhet og NIS-regelverket.

– Mange norske virksomheter fortsatt er uforberedt på regelverkets påvirkning helt inn i styrerommet, og behovet for bedre innsikt og oversikt øker. Alt for å kunne fatte bedre og strategiske beslutninger.

Kompetanse om risikostyring er ikke valgfritt, det er obligatorisk.

I denne panelsamtalen belyser vi utfordringene og mulighetene som norske ledergrupper må forholde seg til, og gir noen gode råd om hvordan man kan sikre forretningsutvikling og samtidig drive ansvarlig.

Medvirkende:
Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge
Iselin Paulsen, Head of Business Development, Radar Norway
Stian Brekke, Administrerende Direktør, Radar Norway
Ørjan Torsteinsen, CTO, iTeam
Cecilie Wetlesen Borge, Partner og advokat, Advokatfirmaet Berngaard


Arrangør: Radar Norway og IKT-Norge

10:00-11:00

Vil generativ AI bryte alle lover og regler som vi kjenner dem? Og hvor er tilliten?

Den viktigste valutaen til teknologi i dag er tillit» sa Arvind Krishna, global leder av IBM, nå i vår.

Kunstig intelligens opplever nå et «Netscape moment», og bruk av transformative teknologier er helt essensielt for at vi skal klare den omstillingen vi må gjennom for å sikre fremtidens velferdsstat, en mer bærekraftig verden og et konkurransedyktig Norge. Men da må det gjøres riktig.

Generativ AI og store grunnmodeller representerer nye og kraftige verktøy for å effektivisere og forbedre mange områder i samfunnet. Men hva skal til for at AI faktisk kan bidra til å løse våre største utfordringer som eldrebølgen, klimaendringer og ressurs-og strømbruk?

Vi diskuterer følgende elementer for å sikre at den AI -revolusjonen som er i gang faktisk kan fortsette, til det gode for samfunnet og borgerne:

Skapertrang og entusiasme versus regulering

Regulering- av da teknologien eller bruken av teknologi?

Transparens, tillit og åpenhet i teknologien

Medvirkende:
– Hans-Henrik Merckoll, Administrerende direktør, IBM
– Hans Petter Dalen, Regionsansvarlig, AI Governance i IBM
– Torgeir Waterhouse, Partner og daglig leder, Otte
– Tore Tennøe, Direktør, Teknologirådet
– Morten Dalsmo, Konserndirektør, SINTEF Digital
– Rune Støstad, Stortingsrepresentant (Ap), kommunal- og forvaltningskomiteen
– Inger Marie Sunde, Professor, Politihøgskolen
– Shahzad Rana, Sentralstyremedlem, Høyre


Arrangør: IBM Norge og IKT-Norge

11:00-12:00

Er innovasjon i helsevesenet dømt til å mislykkes?

Det brukes milliarder på å digitalisere helsevesenet, men man klarer ikke ta ut gevinstene. Tilliten til endringsprosesser er tynnslitt blant leger og sykepleiere.

Det finnes få eksempler på at teknologi har minsket personellbehovet. Likevel skal teknologi erstatte fremtidig personellvekst. Alt dette ifølge Helsepersonellkommisjonens omfattende rapport Tid for handling.

Det er med andre ord et enormt gap mellom hvor vi er og hvor vi skal.

Hva må til for at teknologi og smidige arbeidsformer skal gjøre helsevesenet både bedre og mer effektivt? Er eierne av helsevesenet – politikerne – klare for å tenke radikalt nytt om utdanning, arbeidsprosesser, pasientforhold og organisering?

Kan pleieassistenten bli endringsleder, mens sykepleieren blir dataingeniør?

Vi tar NOU-rapporten et steg videre, og har spurt de «der ute»: Hva skal til for at teknologi i helsevesenet skal lykkes?

Kanskje ligger årsaken til at prosjektene så ofte mislykkes i at det er for lite dialog mellom de som bestemmer, og de som skal utføre?

Bouvet har gjort en bredt anlagt undersøkelse hvor vi spør folk som – i dag, og hver dag – har ansvar for å endre helsevesenet. Hva mener de som best kjenner hvor skoen trykker om de krevende endringsvalgene, og forutsetningene for å få til handling?

Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av vår rolle som konsulenter innen innovasjon, tjenesteutvikling, design og digitalisering på mange helseprosjekter i statlig og kommunal regi.

Medvirkende:
– Christian Skattum, Innovasjonsleder, Oslo Universitetssykehus
– Janne Dugstad, Leder, Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
– Tor Sætrang, Nettverkskoordinator, Velferdsteknologi i Innlandet
– Per Kristian Vareide, Kommunedirektør, Stavanger Kommune
– Marian Hussein, Stortingsrepresentant, SV
– Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
– Anne-Karin Rime, President, Legeforeningen
– Åsmund Mæhle, Prosjektleder helserapporten, Bouvet
– Aslak Bonde, Journalist og kommentator (moderator)


Arrangør: Bouvet og IKT-Norge

12:00-13:00

Slipp AI fri, skap verdi!

Hvor godt rustet er norske ledere i offentlig og privat sektor for å ta i bruk AI? For fjerde året på rad har Norstat på vegne av Computas gjennomført en undersøkelse i offentlig og privat sektor om holdninger og ambisjoner til bruk av AI. Over halvparten mener kunstig intelligens er viktig for verdiskapning i det norske samfunnet, men 1 av 4 opplever at det er for mange hindringer for å ta teknologien i bruk i praksis. Vi presenterer funnene, og et panel med representanter fra offentlig og privat sektor kommenterer på disse.

Medvirkende:
– Jon Jahren AI-direktør (Norge og Danmark), Microsoft
– Heidrun Reisæter, Teknologidirektør, NAV
– Liv Dingsør, Administrerende direktør, Digital Norway
– Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør, Computas

Ordstyrer: Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge


Arrangør: Computas og IKT-Norge

13:00-14:00

Mobilitetsdata for å løse kommunenes utfordringer: Fantastisk mulighet eller overvåkningstrussel?

Mobilitetsdata og datadrevne beslutninger for å løse kommunenes utfordringer. Fantastisk mulighet eller overvåkningstrussel?

Vi er på topp fem-listen over de landene i verden med mest fedme. Livsstilssykdommer skaper stadig lengre sykehuskøer, og vi er i startgropen av en eldrebølge hvor de eldre også vil være eldre mye lenger enn før. Samtidig står vi som samfunn overfor store klimaendringer. Hvordan kan vi best møte disse utfordringene?

En bedre forståelse av nordmenns bevegelsesmønster og aktivitet gjennom mobilitetsdata må til for å forstå hva kommunene og Norge som nasjon trenger å gjøre, og om tiltakene som igangsettes har ønsket effekt og gevinst.

På Telias debatt inviterer vi eksperter, myndigheter og næringsliv for å diskutere hvilke muligheter som ligger innen mobilitetsdata og Big data, samt hvilke trusler man må se opp for i en verden der personvernet blir stadig mer utfordret.

Medvirkende:
– Tom Henriksen, Global Partner Acceleration Lead, Data Insight Division X, Telia
– Torgeir Waterhouse, Partner og daglig leder, Otte
– Linda Granlund, Divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
– Osman Mohammad Ibrahim, Avdelingssjef for strategi og utvikling, Oslo Kommune
– Mads Simonsen Thuv, Co-Founder and Sustainability Expert, Ducky
– Henning Huuse, Forretningsutvikler, TeliaNext
– Astrid Hvattum, Leder forretningsutvikling og innovasjon, Geodata
– Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge


Arrangør: Telia og IKT-Norge

14:00-15:00

Når et sort hull blir en ledestjerne

forventninger til et digitalisert helsesystem, samtidig som tilgangen på helsepersonell blir stadig mer utfordrende. Vi er alle klar over disse problemene, og Helsepersonellkommisjonen har understreket viktigheten av å finne løsninger. En hovedårsak er den digitale tilstanden i den norske kommunehelsetjenesten, som lenge har vært preget av utdaterte og lukkede journalsystemer. Mens sykehusene gradvis moderniseres, møter kommunene behovet for tilsvarende oppgraderinger.

Og dette skjer nå.

Si hei til en enklere helsehverdag med nye løsninger for samhandling og dokumentasjon for kommunehelsetjenesten. Sammen skal vi lære hvordan en åpen plattform skaper gevinster og effekter som helse- og omsorgstjenesten, og innbyggerne, virkelig trenger. Vi vil vise deg hvordan kommunehelsetjenesten kan endres fra lukkede systemer til en åpen og integrert fremtid. En fremtid med en mer tilgjengelig, bærekraftig og menneskeorientert helsetjeneste.

Medvirkende:
– Beate Sørslett, Viseadministrerende Direktør, Nordlandssykehuset
– Lars Eirik Hansen, IT Sjef, Nordlandssykehuset
– Marius Røstad, CPO, Aidn AS
– Heidi Viik, Vestvågøy kommune
– Tore Dundas, Produktdirektør, Dips AS
– Jon Helge Andersen, Chief Commercial Officer, Aidn AS


Arrangør: Aidn og IKT-Norge

15:00-16:00

Klimafotavtrykk på digital infrastruktur. Kan Norge utvikle verdens grønneste digitale infrastruktur?

Kan Norge utvikle verdens grønneste digitale infrastruktur?

Ja, mye tyder på det.

Sammen med Telia, Telenor, Eidsiva, Lyse-Altibox, Otte og Global Connect har IKT-Norge kartlagt klimafotavtrykket på utrulling av fiber.

Den nye rapporten viser et betydelig potensiale for redusert klimafotavtrykk ved valg av riktig teknologi. Rapporten og prosjektet IKT-Norge har satt i gang er det første av sitt slag i verden. Bransjen står klar til klimainnsats, men vi må spille på lag med myndighetene for å få det til. Her vil verktøy som klimabudsjett, Europeisk miljøsamarbeid og krav fra myndighetene spille avgjørende roller.

Vi tar mål av oss å legge til rette for verdens grønneste IT-infrastruktur i Norge. La oss diskutere de viktigste tiltakene for å komme i mål.

Medvirkende:
– Mali Hole Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
– Torgeir Waterhouse, Partner, Otte
– Birgitte Engebretsen, Administrerende direktør, Telenor
– Pål Wien Espen, Administrerende direktør, Nkom
– Jon Gravråk, Konsernsjef, BULK infrastruktur
– Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
– Mani Hussaini, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
– Ingrid Liland, Nestleder, MDG


Arrangør: IKT-Norge

16:00-17:00

En kasteball i systemet

Vi kjenner alle noen som har sammensatte og langvarige behov for hjelp fra helsevesenet. I slike situasjoner har kommunen plikt og ansvar til å bidra. Dessverre er det slik at mange som trenger hjelp fra flere profesjoner samtidig opplever å ikke få det de trenger og har krav på.

En følelse av avmakt, lite oversikt, av det å ikke motta nødvendig hjelp og det å møte på et hjelpeapparat som ikke er samordnet er noe mange kjenner på. Istedenfor å være en pasient de etablerte profesjonene samhandler om, blir du en kasteball i systemet.

Hvorfor er det slik at så snart flere profesjoner skal samhandle om en pasient stilles de ovenfor utfordringer knyttet til samarbeid på tvers?

Hvordan kan teknologi bidra til å forbedre dette samarbeidet?

Medvirkende:
– Tormod Bekken, Forretningsutvikler, Visma
– Anne Bakken, leder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
– Jorun Elin Dahl, Bjørnafjorden kommune
– Lucie Aunan, Divisjonsdirektør, Direktoratet for ehelse
– Mari Brovold, Solution Manager, Visma (moderator)


Arrangør: Visma og IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Anne Marit Bjørnflaten

statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet (Ap)

Hans-Henrik Merckoll

Administrerende direktør, IBM Norge

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Høyre

Tom Henriksen

Global Partner Acceleration Lead, Data Insight Division X, Telia

Heidrun Reisæter

Teknologidirektør, NAV

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Venstre

Morten Moe-Gjendemsjø, CEO

CEO, Aidn AS

Stian Brekke

Administrerende Direktør, Radar Norway

Robert Cornels Nordli

ordfører Arendal kommune(Ap

Geir Waage

ordfører Rana kommune (Ap

Sigmund Lier

ordfører Tysvær kommune (Ap)

Stina Torjesen

bærekraftsdirektør Morrow

Tove Nilsen Ljungquist

Executive Vice President, Freyr

Svein Kvernstuen

adm. direktør Beyonder

Stein Lier-Hanssen

Adm. direktør Norsk Industri

Kenneth Sandmo

Leder næringspolitisk avdeling LO

Ørjan Torsteinsen

CTO, iTeam

Cecilie Wetlesen Borge

Partner og advokat, Advokatfirmaet Berngaard

Iselin Paulsen

Head of Business Development, Radar Norway

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Hans Petter Dalen

Regionsansvarlig, AI Governance i IBM

Torgeir Waterhouse

Partner og daglig leder, Otte

Tore Tennøe

Direktør, Teknologirådet

Morten Dalsmo

Konserndirektør, SINTEF Digital

Rune Støstad

Stortingsrepresentant (Ap), kommunal- og forvaltningskomiteen

Shahzad Rana

Sentralstyremedlem, Høyre

Inger Marie Sunde

Professor, Politihøgskolen

Christian Skattum

Innovasjonsleder, Oslo Universitetssykehus

Janne Dugstad

Leder, Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tor Sætrang

Nettverkskoordinator, Velferdsteknologi i Innlandet

Per Kristian Vareide

Kommunedirektør, Stavanger Kommune

Anne-Karin Rime

President, Legeforeningen

Marian Hussein

Stortingsrepresentant, SV

Åsmund Mæhle

Prosjektleder helserapporten, Bouvet

Aslak Bonde

Journalist, kommentator og møteleder

Jon Jahren

AI-direktør (Norge og Danmark), Microsoft

Liv Dingsør

Administrerende direktør, Digital Norway

Morten Forfang

Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør, Computas

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge

Linda Granlund

Divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet

Osman Mohammad Ibrahim

Avdelingssjef for strategi og utvikling, Oslo Kommune

Henning Huuse

Forretningsutvikler, TeliaNext

Astrid Hvattum

Leder forretningsutvikling og innovasjon, Geodata

Mads Simonsen Thuv

Co-Founder and Sustainability Expert, Ducky

Beate Sørslett

Viseadministrerende Direktør, Nordlandssykehuset

Lars Eirik Hansen

IT Sjef, Nordlandssykehuset

Marius Røstad

CPO, Aidn AS

Beate Sørslett Heidi Viik

Vestvågøy kommune

Tore Dundas

Produktdirektør, Dips AS

Jon Helge Andersen

Chief Commercial Officer, Aidn AS

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør, Telenor

Jon Birger Ellingsen

Administrerende direktør, Lyse Fiber

Pål Wien Espen

Administrerende direktør, Nasjonal Komunikasjonsmyndighet (Nkom)

Jon Gravråk

Konsernsjef, BULK infrastruktur

Mani Hussaini

Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet

Ingrid Liland

Nestleder, MDG

Anne Bakken

Innbyggerrepresentant

Jorun Elin Dahl

Kommunerepresentant (Bjørnafjorden kommune)

Tormod Bekken

Forretningsutvikler, Visma

Lucie Aunan

Divisjonsdirektør, Direktoratet for ehelse

Mari Brovold

Solution Manager, Visma