Arendalsuka 2023, mandag 14.8.

14.08.23

Tidspunkt:

14. august 2023

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement. Mandag 14. august diskuterer og samtaler vi bl.a. om cybersikkerhet, helseteknologi, fintech, kunstig intelligens (AI) og framtidens varelevering.

Program:

09:15-10:00

Åpning av IKT-Norges arrangement på Arendalsuka

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby foretar den offisielle åpningen av våre arrangement under Arendalsuka 2023. Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere arrangerer IKT-Norge over 40 ulike arrangement over 4 dager, hvor om lag 35 finner sted på scenen på Castelle.

10:00-11:00

Er vi rustet for en usikker framtid

Norge må bygge en robust digital totalberedskap. Vi diskuterer hvor vi er og hvor vi må. (Mer info kommer)

Medvirkende:
Jens Inge Hyndøy, Rådgiver, Halogen
Svenn Richard Andersen, Partner- og næringslivskoordinator, NSM
Merete Asak, CTO, Cisco Norge
Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge


Arrangør: Cisco, Amazon Web Services og IKT-Norge

11:00-12:00

Hvordan utløse innovasjonskraften i Helse-Norge?

Norsk helsenett og IKT-Norge inviterer til en spennende samtale med gjester om roller, forventninger og hva som må til for å lykkes med digitaliseringen av Helse-Norge når vi sammen skaper fremtidens helsetjeneste.

Medvirkende:
– Johan Ronæs, administrerende direktør, Norsk helsenett SF
– Fredrik Syversen, direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge
– Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder, Kernel
– Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse


Arrangør: Norsk helsenett og IKT-Norge

12:00-13:00

Nye sikkerhetsutfordringer – gamle løsninger?

NSM la nylig fram rapporten «Et motstandsdyktig Norge». Nye sikkerhetskonsepter kreves for å møte et forverret trussel- og risikobilde. Styrkeforholdet mellom land og aktører vil defineres av hvem som har forsprang innen teknologi, strategiske oppkjøp, eierskap, forsyningslinjer, forskning og utvikling. NSM slår fast at vi må ha en ny tilnærming for å sikre nasjonens evne til å levere strøm, satellitt-tjenester og elektronisk kommunikasjon, olje og gass og annen viktig infrastruktur.

Dette er helt i tråd med hva IKT-Norge har tatt til orde for, bl.a. gjennom en egen politisk forankret langtidsplan for den digitale infrastrukturen. Men politikken henger etter utviklingen og har vært mer opptatt av å regulere, og dermed hindre teknologisk utvikling, enn å ta den i bruk for å sikre oss mot angrep. På tide å tenke nytt?

IKT-Norge inviterer til politisk debatt på bakgrunn av innledninger fra IKT-Norge og NSM.

Medvirkende:
– Øyvind Husby, administrerende direktør IKT-Norge
– Svenn Richard Andersen, Partner- og næringslivskoordinator i NSM
– Odd Harald Hovland, Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Arbeiderpartiet
– Ingunn Foss, Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Høyre
– Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge (moderator)


Arrangør: IKT-Norge

13:00-14:00

Fremtidens varelevering – bærekraftig innovasjonskappløp eller «cowboytilstander»?

Posten Norge har levert brev og pakker til befolkningen i 376 år. De siste 20 årene har postmarkedet endret seg betydelig, særlig i form av en drastisk reduksjon av brevforsendelser og en økning i pakker som sendes. Forbrukernes behov og preferanser har endret seg i takt med bruken av digitale løsninger, og vi ser at grensen mellom de tradisjonelle postaktørene og øvrige aktører i leveransemarkedet er i ferd med å viskes ut.

I dag kan forbrukere få levert nærmest hva som helst hjem. Det er en rekke ulike aktører å velge blant, og det aller meste av bestilling og kommunikasjon foregår digitalt. Flere disruptive aktører setter i dag sitt preg på markedet, og også de tradisjonelle postaktørene har satt opp innovasjonstakten.

Vi setter søkelys på følgende spørsmål;

– Er det grenser for hva som skal kunne bestilles levert hjem på dørmatta?
– Blir forbrukere og bærekraft hensyntatt i innovasjonskappløpet?
– Er Distrikts-Norge en taper i leveransemarkedet?
– Fører digitalt utenforskap til at ikke alle har samme tilgang til leveransemarkedet?

Deltakere:
– Kamilla Sharma, Avdelingsdirektør, Nkom
– Abel Cecilie Knibe Kroglund, Statssekretær, Samferdselsdepartementet (Ap)
– Anders Lunde Angen, Daglig leder, Helthjem Netthandel
– Silje Skogstad, Konserndirektør Strategi og kommunikasjon, Posten Norge
– Mads Dokka Blybakken, Kommunikasjonsdirektør, Foodora SE


Arrangør: Nkom og IKT-Norge

14:00-15:00

«Én innbygger, én journal». Hvilken retning skal kommune-Norge ta?

Kommune-Norge står på terskelen til å velge retning for fremtidens pasientjournal. Hvordan skal vi sammen sikre at vi oppnår resultater og gevinster som fagfolk og pasienter kan kjenne på?

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i Helseteknologiordningen at statens rolle må dreies bort fra å finansiere store programmer. Regjeringen har vært tydelige på at tiden for de store og tidkrevende prosjektene er forbi. Forslagene i ordningen vil gi mer ansvar til kommunene i valg av journalløsninger og velferdsteknologi.

Dette er en problemstilling som engasjerer mange og som har høy temperatur. Bli med på debatt.


Medvirkende:
– Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge
– Elin Wikmark Darell, IT-leder, Værnesregionen
– Kristin Weidemann Wieland, Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
– Erlend Svardal Bø, Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen (H)
– Wenche Dehli, Helse- og velferdsdirektør, Trondheim Kommune
– Leif Inge Jakobsen, Produktansvarlig, Visma


Arrangør: Visma og IKT-Norge

15:00-16:00

Hva betyr Fintech-næringen for Norge?

Finansnæringen er en av Norges mest digitaliserte næringer. For den etablerte finansnæringen er Fintech-selskaper en viktig bidragsyter til økt teknologiforståelse og innovasjon.

På Arendalsuka inviterer Finansforbundet til debatt om fremtiden til norsk Fintech, i lys av ny teknologi, kundeadferd, regelverk og tilgang på kapital. Vi presenterer ferske funn fra vår årlige rapport om status for norsk Fintech-næring, etterfulgt av et panel med Sverre Myrli (Ap), Heidi Nordby Lunde (H) og Ingar Bentsen (The Factory).

Medvirkende
– Sverre Myrli, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
– Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
– Hans Christian Bjørne, Founder, The Factory
– Ingeborg Frøysnes, Spesialrådgiver, Finansforbundet


Arrangør: Finansforbundet og IKT-Norge

16:00-17:00

Alt du trenger å vite om AI etter Arendalsuka

Fra sitt ståsted gir en av Norges mest respekterte programledere Thomas Seltzer deg en grundig innføring i AI – slik at du kan få mest mulig ut av de mange panelsamtalene om kunstig intelligens og har noen konkrete oppdateringer å gjengi tilbake på arbeidsplassen.

I 2023 har kunstig intelligens virkelig blitt allemannseie, og programmet til årets Arendalsuke bærer naturlig nok preg av de mange fremskrittene som gjøres på feltet.

Men hva snakker vi egentlig om når vi snakker om AI? Hva er de største mulighetene, og hvilke utfordringer vil vi måtte hanskes med i årene som kommer – både som arbeidstakere, arbeidsgivere og som samfunn

I etterkant av Selzters innlegg diskuteres det raske inntoget av AI med et dyktig og variert panel. Det er åpnes også for spørsmål fra salen.

Medvirkende:
– Thomas Seltzer, Programleder
– Michael Jacobs, Executive Vice President,, Crayon Nordics
– Kathrine Aspaas, Journalist og kommentator
– Christopher Frenning, National Technology Officer, Microsoft


Arrangør: Crayon og IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Thomas Seltzer

Programleder, forfatter, musiker m.m.

Erlend Svardal Bø

Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget (H)

Johan Ronæs

administrerende direktør, Norsk helsenett SF

Abel Cecilie Knibe Kroglund

Statssekretær, Samferdselsdepartementet (Ap)

Merete Asak

Teknologidirektør, Cisco

Hans Christian Bjørne

Founder, The Factory

Øyvind Husby

administrerende direktør IKT-Norge

Jens Inge Hyndøy

Rådgiver, Halogen

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Styreleder, Kernel

Mariann Hornnes

Direktør, Direktoratet for e-helse

Fredrik Syversen

direktør strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Svenn Richard Andersen

Partner- og næringslivskoordinator, NSM

Odd Harald Hovland

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Arbeiderpartiet

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Høyre

Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge

Kamilla Sharma

Avdelingsdirektør, Nkom

Anders Lunde Angen

Daglig leder, Helthjem Netthandel

Mads Dokka Blybakken

Kommunikasjonsdirektør, Foodora SE

Silje Skogstad

Konserndirektør Strategi og kommunikasjon, Posten Norge

Elin Wikmark Darell

IT-leder, Værnesregionen

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

Wenche Dehli

Helse- og velferdsdirektør, Trondheim Kommune

Leif Inge Jakobsen

Produktansvarlig, Visma

Sverre Myrli

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Arbeiderpartiet

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen, Høyre

Ingeborg Frøysnes

Spesialrådgiver, Finansforbundet

Michael Jacobs

Executive Vice President, Crayon Nordics

Kathrine Aspaas

Journalist, kommentator og foredragsholder

Christopher Frenning

National Technology Officer, Microsoft